LEXIN — ordbøker for minoritetsspråklige

LEXIN-ordbøkene er de første nettbaserte ordbøkene som er laget spesielt for minoritetsspråklige i Norge. Ordbøkene er oversiktlige og enkle å bruke. All informasjon om et oppslagsord er plassert sammen med oppslagsordet i ordboksartikkelen. I tillegg til opplysninger om ordklasse, bøyning og uttale, finner du enkle forklaringer og eksempler på ordet i konkret og billedlig bruk.

via LEXIN — Hovedside.

Ypperlig verktøy og hjelpemiddel.

 

skoleipraksis » Digital kompetanse i grunnopplæringa

Digital kompetanse i grunnopplæringa skal inspirere lærarar til å tenkje nytt rundt eigen undervisningspraksis. Målet er at ressurspakka skal vere eit hjelpemiddel til fleksibel internopplæring og kompetanseheving i skulen.Målgruppa for filmane er lærarar i grunnopplæringa og lærarstudentar. Filmane skal kunne brukast på fagdagar, i fagseksjonen, til sjølvstudium, i kurs og i lærarutdanninga. Det er døme på undervisningsopplegg frå engelsk, framandspråk, matematikk, norsk og naturfag. Kvar film dokumenterer bruk av digitale verktøy i eit konkret undervisningsopplegg.

Her kan det vere litt inspirasjon å hente  skoleipraksis » Digital kompetanse i grunnopplæringa.

Skoleipraksis.no har ein god del filmar som kan brukast til utvikling av eigen kompense.

nettbasert opplæringsmodul i trafikksikkerhet

Hva er Real Life Auto?

Er en nettbasert opplæringsmodul i trafikksikkerhet
Er utformet som et dataspill
Har personlig innlogging og registrering
Tar om lag 45 minutter å spille
Inneholder filmer, mini-spill, quizer, dilemmaøvelser og faktaopplysninger
Inneholder en nasjonal higscoreliste hvor de beste poengsummene jevnlig premieres
Tar for seg temaene rus, fart, bilbelte, økonomi/forsikring, elektroniske hjelpemidler i bil og sikring av last
Genererer en trafikksikkerhetsattest til dem som gjennomfører spillet

Her finner du Real Life Auto. http://reallifeauto.tryggtrafikk.no/

Høyrest lovande og nyttig ut.

Tar undervisningen i Itunes | Skole og utdanning

På universitetsnivå har NTNU i Trondheim og Universitetet i Stavanger levert undervisningsmateriale til iTunes U siden 2009, men Telemark fylkeskommune er først ute med innhold for videregående skole. Prosjektleder Rune Mathisen er stolt over at Telemark fylkeskommune er den første fylkeskommunen i landet med et slikt tilbud.- Jeg er overbevist om at bruk av videoer har en plass i fremtidens skole. Ikke som en erstatning av læreren, men et tilegg. Det er lettere med tilpasset undervisning, og her kan elevene kjøre i sitt eget tempo. De kan ta pauser og spole tilbake, det er ikke mulig i klasserommet, sier Mathisen i en pressemelding fra Fylkeskommunen.

via Tar undervisningen i Itunes | Skole og utdanning.

Spenstig tiltak, og eg er overtydd om at elevane er fornøyde med å kunne sjå timar om igjen når det passar dei. Prosjektet har og valt å ikkje låsa seg til ein plattform, alle videoar ligg på youtube i tillegg.

Naturfag – Wikibøker

Om Wikilæreboken

Boken består av en rekke ressurser som dekker ulike emneområder innenfor naturfag. Målgruppe er elever på barne- og ungdomstrinnet. Foreløpig er det lagt ut mest videoressurser. Boken er en lærebok skrevet av bidragsytere fra forskjellige steder i landet. Studenter er i stor grad bidragsytere. Innholdet kan kopieres og brukes fritt. Vi begynte i 2007 og arbeider nå med å dekke alle kompetansemålene i læreplanen.

Wikilæreboken i Naturfags diskusjonsforum på delogbruk.no

Instruksjonsvideo – 6 min.

via Naturfag – Wikibøker.

 

Feide-tjenester for grunnopplæringen

Feide-tjenester for grunnopplæringen

Her følger en alfabetisk liste over tjenester som er tilknyttet Feide og som er relevante for grunnopplæringen. Det er et bredt spekter av tjenester, fra skoleadministrative systemer til pedagogiske tjenester knyttet til enkelte skoletrinn og fag. Stadig flere tjenester blir tilknyttet Feide.

For at elever og lærere skal få tilgang til godkjente Feide-tjenester med sitt brukernavn og passord, må deres skoleeier (kommune/fylkeskommune) ha nødvendige avtaler på plass med tjenesteleverandøren.

(Liste over alle tjenester som er i produksjon finner du på Feides nettsider)

Feide har mykje lurt på lager, har du t.d. testa Feide OpenWiki eller Foodle?

Posted via email from ghveem