LEXIN — ordbøker for minoritetsspråklige

LEXIN-ordbøkene er de første nettbaserte ordbøkene som er laget spesielt for minoritetsspråklige i Norge. Ordbøkene er oversiktlige og enkle å bruke. All informasjon om et oppslagsord er plassert sammen med oppslagsordet i ordboksartikkelen. I tillegg til opplysninger om ordklasse, bøyning og uttale, finner du enkle forklaringer og eksempler på ordet i konkret og billedlig bruk.

via LEXIN — Hovedside.

Ypperlig verktøy og hjelpemiddel.

 

skoleipraksis » Digital kompetanse i grunnopplæringa

Digital kompetanse i grunnopplæringa skal inspirere lærarar til å tenkje nytt rundt eigen undervisningspraksis. Målet er at ressurspakka skal vere eit hjelpemiddel til fleksibel internopplæring og kompetanseheving i skulen.Målgruppa for filmane er lærarar i grunnopplæringa og lærarstudentar. Filmane skal kunne brukast på fagdagar, i fagseksjonen, til sjølvstudium, i kurs og i lærarutdanninga. Det er døme på undervisningsopplegg frå engelsk, framandspråk, matematikk, norsk og naturfag. Kvar film dokumenterer bruk av digitale verktøy i eit konkret undervisningsopplegg.

Her kan det vere litt inspirasjon å hente  skoleipraksis » Digital kompetanse i grunnopplæringa.

Skoleipraksis.no har ein god del filmar som kan brukast til utvikling av eigen kompense.

nettbasert opplæringsmodul i trafikksikkerhet

Hva er Real Life Auto?

Er en nettbasert opplæringsmodul i trafikksikkerhet
Er utformet som et dataspill
Har personlig innlogging og registrering
Tar om lag 45 minutter å spille
Inneholder filmer, mini-spill, quizer, dilemmaøvelser og faktaopplysninger
Inneholder en nasjonal higscoreliste hvor de beste poengsummene jevnlig premieres
Tar for seg temaene rus, fart, bilbelte, økonomi/forsikring, elektroniske hjelpemidler i bil og sikring av last
Genererer en trafikksikkerhetsattest til dem som gjennomfører spillet

Her finner du Real Life Auto. http://reallifeauto.tryggtrafikk.no/

Høyrest lovande og nyttig ut.

Tar undervisningen i Itunes | Skole og utdanning

På universitetsnivå har NTNU i Trondheim og Universitetet i Stavanger levert undervisningsmateriale til iTunes U siden 2009, men Telemark fylkeskommune er først ute med innhold for videregående skole. Prosjektleder Rune Mathisen er stolt over at Telemark fylkeskommune er den første fylkeskommunen i landet med et slikt tilbud.- Jeg er overbevist om at bruk av videoer har en plass i fremtidens skole. Ikke som en erstatning av læreren, men et tilegg. Det er lettere med tilpasset undervisning, og her kan elevene kjøre i sitt eget tempo. De kan ta pauser og spole tilbake, det er ikke mulig i klasserommet, sier Mathisen i en pressemelding fra Fylkeskommunen.

via Tar undervisningen i Itunes | Skole og utdanning.

Spenstig tiltak, og eg er overtydd om at elevane er fornøyde med å kunne sjå timar om igjen når det passar dei. Prosjektet har og valt å ikkje låsa seg til ein plattform, alle videoar ligg på youtube i tillegg.

Naturfag – Wikibøker

Om Wikilæreboken

Boken består av en rekke ressurser som dekker ulike emneområder innenfor naturfag. Målgruppe er elever på barne- og ungdomstrinnet. Foreløpig er det lagt ut mest videoressurser. Boken er en lærebok skrevet av bidragsytere fra forskjellige steder i landet. Studenter er i stor grad bidragsytere. Innholdet kan kopieres og brukes fritt. Vi begynte i 2007 og arbeider nå med å dekke alle kompetansemålene i læreplanen.

Wikilæreboken i Naturfags diskusjonsforum på delogbruk.no

Instruksjonsvideo – 6 min.

via Naturfag – Wikibøker.

 

Feide-tjenester for grunnopplæringen

Feide-tjenester for grunnopplæringen

Her følger en alfabetisk liste over tjenester som er tilknyttet Feide og som er relevante for grunnopplæringen. Det er et bredt spekter av tjenester, fra skoleadministrative systemer til pedagogiske tjenester knyttet til enkelte skoletrinn og fag. Stadig flere tjenester blir tilknyttet Feide.

For at elever og lærere skal få tilgang til godkjente Feide-tjenester med sitt brukernavn og passord, må deres skoleeier (kommune/fylkeskommune) ha nødvendige avtaler på plass med tjenesteleverandøren.

(Liste over alle tjenester som er i produksjon finner du på Feides nettsider)

Feide har mykje lurt på lager, har du t.d. testa Feide OpenWiki eller Foodle?

Posted via email from ghveem

Norsk kulturråd: DigitalMuseum

Målet med DigitaltMuseum er at museas samlingar skal vere lett tilgjengeleg for alle interesserte, uavhengig av tid og stad. Samlingane skal enkelt kunne nyttas til studiar, undervisning og bildesøk. DigitaltMuseum inneheld over 800 000 gjenstandar og foto. Frå februar 2011 omfattar basen også kunstobjekt.

Meir enn 40 norske museum deltek med digitaliserte verk frå samlingane.
Sjå også deltakande institusjonar.

Publikum kan søke blant bilete, gjenstandar, teikningar og bygningar. Om publikum har meir informasjon om eit objekt kan dei bidra med å skrive ein kommentar på sida til objektet. Besøkande kan også legge inn nøkkelord (tags) på objektet, til dømes ord som skildrar utsjånad eller tema, løfte fram detaljar eller anna som ikkje er omtalt i den teksten museet har lagt inn. Nøkkelorda blir søkbare også for andre.

DigitaltMuseum er utvikla av KulturIT og støtta av Norsk kulturråd (tidlegare ABM-utvikling).

http://www.digitaltmuseum.no/

Posted via email from ghveem

Teach Parents Tech

Hello:  
I’m really:  
that you’ve been using your computer these days.

http://teachparentstech.org har nokre tilsette hos Google sydd saman ein ressurs knytt til digital kompetanse. Her kan ein skreddarsy opplæringspakkar til mor, far eller andre og senda korte videosnuttar der ein lærer det ein treng.

Kanskje elevane kunne lært noko her og?

Posted via email from ghveem

Lag enkle læringsressursar med wallwisher

I går skreiv eg litt om Khan Academy som har laga ein fantastisk læringsressurs for å drilla, testa og læra matematikk. Dei har veldig mykje anna spanande og, men det er kanskje ikkje så smart å gi elevane beskjed om å surfa innom nettsida for å læra seg matematikk. Det er ofte lurt å strukturera litt for elevane. «Les side X, besvar oppgåve Y, samarbeid med naboen om oppgåve Z og bruk nettside Q som støtte.
Det finst mange måtar å gjera slikt på, men eg vel å fortelja om desse:

Eg bruker t.d. mindmanager for å laga planar for timar. Då bruker eg den innebygde nettlesaren («browser» heilt nede til høgre for å surfa til t.d. www.ndla.no. Så klikker eg meg fram til sidene eg vil elevane skal lesa og klikker så «Add to topic». Då får eg ei liste med nettsider som skal besøkast og denne lista kan eg så dela med elevane som eit interaktivt kart i pdf, som nettsider eller som enkeltside i vårt LMS. Elevane treng ikke mindmanager.

Eg bruker http://exelearning.org/ for å laga sider (og inkluderer ei side på ndla.no lett), deretter eksport til nettsider eller til IMS/læringspakkar i LMS.

Men så, tilbake til Khan academy. Korleis skal eg få til noko slikt?

Eg har testa og funne ut at http://Wallwisher.com ikkje kan gjera det same, men det er brukande likevel.
Dobbeltklikk for å laga ein boks, skriv inn tekst og legg inn lenke til ressurs. Elevane kan svara ved å dobbeltklikka og så skriva tekst og/eller lenka til noko. Og du som lærar kan sjølvsagt velje å moderera svara. Eller ein kan henta inn svara i eit eksternt skjema i t.d. google docs. Du treng ikkje kursing for å ta i bruk wallwisher, det er rimeleg intuitivt.

Test gjerne http://www.wallwisher.com/wall/ghveem og gi gjerne kommentarar direkte på dømet og i kommentarfeltet her.

Posted via email from ghveem