Media/Flash-video

Har endeleg konvertert nokre av videoane eg har laga til flashformat.
Ein presentasjon av grafiske organisatorar som vart laga til ein konferanse
i nord-Noreg for rettleiaren min i fjor:
http://guttorm.hveem.no/media/go/ (Det var litt skummelt å snakka til datamaskina…)

Ein liten reklamefilm som vart brukt av HSH på utdanningsmesser i fjor
(på iPod og videokanon):
http://guttorm.hveem.no/media/hsh/

Og til sist ein liten introduksjon i digitale forteljingar for elevane mine til MS Photostory 3:
http://guttorm.hveem.no/media/photostory/

Programmet eg brukte til konvertering var Visifly. 
Skjermfilminga som du ser i presentasjonen av grafiske organisatorar og 
photostory kan ein gjere med Camtasia studio.

Nokre verktøy som og kan nemnast:

MindManager (win)
NovaMind (Mac OS X)
MyMind (Shareware, Mac OS X)
FreeMind (Gratis)
Inspiration
kdissert
Cmap Tools (Gratis)
VYM for Linux

Visual-mind kjem frå ein norsk utviklar.. http://visual-mind.com/

Mindfull mind mapping tool http://sensorysoftware.co.uk/

Brainstorming Toolbox http://www.brainstorming.co.uk/

Inspiration (Concept Mapping) http://www.inspiration.com/

Visual Mind mind mapping http://www.visual-mind.com/index.htm

Visual Concept mapping http://www.visual-concept.co.uk

MindMapper http://www.mindmapper.com

StarThink (formerly Thinksheet) http://www.fishermarriott.com

VisiMap Professional 4.0 (mind mapping) http://www.coco.co.uk/prodvm.html

Decision Explorer (cognitive mapping) http://www.banxia.co.uk/defeat.html

The Creative Thinker (brainstorming software) http://www.cul.co.uk/software/rev3.htm

Axon 2004 Idea Processor (for organising ideas) http://web.singnet.com.sg/~axon2000/index.htm

CreaPro 2000 (brainstorming software) http://www.ismbv.com/nimi/trost/trost.htm

MORE 3.1 (concept mapping) http://www.outliners.com/more11c

ParaMind (Brainstorming software) http://www.paramind.net/

Acta (outliner for word processing) http://www.a-sharp.com/acta/

ItemTree (thought organiser) http://www.pc-shareware.com/itemtree.htm

EDGE Diagrammer http://www.pacestar.com/

Draft:Builder (Draft Builder) http://www.donjohnston.com/catalog/draftbuilderd.htm

MindGenius mind mapping tool – Mind Genius http://www.mindgenius.com/

Brainstorm planning software http://www.brainstormsw.com

OpenMind http://www.matchware.net/en/products/openmind/default.htm

Thinking with Pictures http://www.logo.com/cat/view/thinking-pictures.html

Knowledge Manager http://www.conceptmaps.it/default-eng.htm

IdeasMap http://www.softease.com/ideasmap.htm

Flesteparten av desse kostar noko.