Strukturering i ein digital skulekvardag #itsbk13 #ndla

Nokre konkrete og teoretiske tips til korleis ein jobber med struktur. Har klart å klemma inn LMS, NDLA, tankekart og geriljametodikk i same presentasjon.

Treng du vere digitalt kompetent? NEI!

Men det er sjølvsagt ein fordel.

Kaosprosess:

 • Du veit og har klargjort rammer for prosess og arbeid
 • og kva det skal resultera i.
 • Du bruker sjekklister og vurderingskriterier. Laga på førehand, gjerne i samarbeid med elevane.
 • Elevane skriv logg undervegs, kan vere enkel: kva har du gjort i dag, kva har du lært i dag, kva skal du gjere i neste økt. Arbeidsinnsats, osb.
 • Du lar elevane velje verktøy sjølv, men spør dei om framgang og om dette er gode val undervegs.
 • Det er fint om du kjenner til verktøy, men du treng ikkje meistra alle.
 • Du lærer av elevane
 • Og du lærer elevane å læra/hjelpa kvarandre
 • Du lar elevane spørje dei andre elevane om hjelp.
 • Fokuserer du på læringa i prosessen eller produktet?
 • Du kjenner igjen eit godt fagleg innhald uavhengig av innpakking.

IKT i læring og vurdering, kva tid får med til meir eller lærer betre med IKT?

Klasseleiing har og noko med IKT å gjere. Det er forsatt du som skal vere leiaren og hjelpa elevane gjennom jungelen.
Men du kan sannsynlegvis ikkje mest om eit tema lenger.
Men klarar elevane å sjå samanhengar like godt som deg?

Og presentasjonen med stikkord:

Hvordan brukes digitale tankekart i historiefaget, og hva gjør det med elevenes forståelse av faget?

Sigbjørn Urstad, har skrive mastergrad i IKT i læring (HSH.no) om tankekart i historiefaget. Den er det verdt å ta ein kikk på. Eg har fått med meg nokre små utdrag her.

Formålet med mastergradsavhandlingen om dette temaet var å se om jeg kunne finne en god måte å bruke IKT på i historiefaget. Jeg valgte å bruke digitale tankekart for å se hvordan det ble brukt innenfor de tre ulike aspektene ved historisk kunnskap. Emnene var årsaker, kilder og ideologier. Jeg skulle også finne ut hva bruken av tankekart gjorde med elevenes forståelse av faget.

Kanskje det er slik mange elevar og nokre lærarar tenkjer om IKT?

Det har vel egentlig bare vært sånn til å begynne med tenkte jeg det var en kul duppeditt du kunne ha i tillegg som om noe som du kunne kanskje bruke som det så litt stiligere ut, men underveis forstod jeg at det er ikke programmet i seg selv som er bra det er liksom det du gjør med det, det det krever deg til å gjøre, det får deg til å måtte jobbe. 

Når ein har sett seg inn i verktøyet og oppgåva blir det noko anna:

I intervjuene med Petter og Kari framgår det at elevene får brukt informasjonen om temaet ideologier på en systematisk og oversiktlig måte ved hjelp av tankekartet. Stoffet blir organisert etter hvordan eleven selv ønsker å presentere det i oppgaven. Tankekartverktøyet er med på å organisere og systematisere stoffet slik de selv ønsker. Petter bruker også muligheten til å vise relasjoner i tankekartet for å få fram sammenhengene mellom nodene enda tydeligere.

I konklusjonane finn ein noko svært viktig, eit av momenta er

Jeg har vist at en digital kompetent lærer må ta et bevisst valg overfor type IKT-verktøy som blir brukt til det enkelte fag og emner/temaer innenfor faget. IKT må ikke benyttes som “metodefyll”, men det må være en bevisst handling fra lærers side om den aktuelle faglige bruken. 

Omtale og abstract: http://brage.bibsys.no/hsh/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_18026

Du kan lesa heile oppgåve her: http://brage.bibsys.no/hsh/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_18026/1/Urstad.pdf

Skal lesast ein gong til, nærlesing, ikkje skanning eller skumlesing…

 

 

Posted via email from ghveem

Dokeos MIND | Dokeos

Dokeos MIND is a mindmapping software that interacts with the Dokeos e-Learning Suite. It contains visuals adapted to e-learning and can import simple and effective diagrams in Dokeos Mindmaps tool.

Watch the video on Dokeos Channel

Video tutorial Dokeos Mind

Spanande! Det kan jo henda det dukkar opp ein installasjon av dokeos på eit domene nært deg…

Posted via email from ghveem

Free mindmaps: An Open Source HTML5 Mind Mapping Application

There are many mind mapping applications out there. However, the desktop apps are often bloated and not intuitive, and most web apps charge you for premium features. Mind maps are a great way of visualizing and documenting ideas that help concentrating and managing the main subject/idea easily.

Mindmaps is an open source web application that lets you easily create good looking mind maps. This is a prototype of an HTML5 based mind mapping application built with HTML5, CSS3 and javascript, the diagrams are created with canvas and offline usage is possible

Mind maps are a great way of visualizing and documenting ideas that help concentrating and managing the main subject/idea easily. It is possible to create branches (sub-ideas) with an unlimited hierarchy where all of them are linked to each other. It has a simplistic interface and has features like copy-cut-paste, undo-redo, saving the document as JSON and much more.

Features

* Written entirely in javascript
* 100% offline capable thanks to ApplicationCache
* Stores mind maps in LocalStorage
* Canvas API draws the mind map
* FileReader API reads stored mind maps from the hard drive

Demo: http://drichard.org/mindmaps/
Ein kan lasta ned og leggje på eigen server om ein ynskjer det. Det har eg gjort.

Posted via email from ghveem

Blumind: Lightweight Mind Map Editor

Blumind is a lightweight, portable, simple to use and multi-tabbed mind map editor for Windows. It can be used for planning and decision making job or can be used to decode complex ideas or explain their working implementation; it helps in recalling finer points of the project at hand.

Though, this little program (244Kb) Blumind has basic mapping functions, itis suitable for most uses. Each object is available at right side of the program windows and is easy to navigate and configure.

Gratis, men berre engelsk og kinesisk språkdrakt.

Last ned her: http://www.hyfree.net/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=blu…

Posted via email from ghveem

Tankekart i Prezi?

Det finst mange program ein kan laga tankekart i. Men nokre av programma har ein kanskje ikkje sett for seg at ein kan bruka. Du kan laga tankekart i Prezi om du vil og… Berre sjå her: