Programvare for tankekart.

Eg får ofte e-postar med spørsmål om kva tankekartprogram som er best. Og då svarar eg kvar gong at det er avhengig av brukaren og bruken. Mange klarar seg med freemind eller Cmap, medan andre kanskje vil føretrekkje openmind eller mindmanager. Sjølv bruker eg hovudsakleg mindmanager. Etter kvart har det og dukka opp ein del nettbaserte verktøy som t.d. comapping.com og mindomo.com.

Her er i alle fall eit tips til oversikt over programvare:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Mind_Mapping_software

Downloads – XMIND – Structure Your Mind

Downloads – XMIND – Structure Your Mind: «XMIND, a flexible program for creating, collecting, and organizing information, gives your a creativity a kick start with an application that’s designed to help you think. XMIND has clean, kind interface and many powerful features, such as fishbone-chart, 2D-chart, audio notes, presentation, drill-down and drill-up and much more»

Xmind ser lovande ut, installerer i dag for å testa. Det finst ein eigen portabel versjon og.
Ein bør nok vurdera PRO-versjonen, men du kan sjølv sjå forskjellen her.

Mind Mapping: Map Tasks with Mind42

Mind Mapping: Map Tasks with Mind42: «Manage your mind-mapping tasks and ideas with Mind42, an innovative mind-mapping web application that runs inside your browser. Mind42 is easy to use and quite intuitive; you can tweak your map using simple keyboard shortcuts and customization options, plus, you have the option of publishing your map or collaborating with other people to make your map more robust.»

Oppdaga nett eit nytt nettbasert verktøy for tankekart. Kjem kanskje tilbake med erfaringar om det ser lovande ut. (Via lifehacker.com)

Diginalet Bulleteng

Diginalet Bulleteng – det digitale penalet ved Jeanette Tranberg skriv om tankekart. Her kjem ho med mange gode tips og idear. Sjå og kommentarane på innlegget hennar.

Når man skal lage tankekart er nøkkelordene du velger å bruke viktige. Om
du feks skal tar frem et tankekart laget for fem år siden, kan det hende det
blir vanskelig hvis du ikke har laget kartet med gode nøkkelord eller fraser.
Gode nøkkelord eller fraser er ord som fremkaller bilder – ofte enten et
sterkt verb eller substantiv. Altså et ord som er sterkt fremkallende eller har
evnen til å forme bilder, og f.eks. ord som lett skaper assosiasjoner. (Diginalet Bulleteng)

Nettbasert tankekart: MindMeister – think together

Mindmeister dukkar og opp som eit alternativ for å laga tankekart (mind maps)på nettet. Ser betre ut enn bubbl.us, men eg trur mindomo er det som er mest brukbart…

MindMeister – think together: «MindMeister is a collaborative online mind mapping tool – you can capture your thoughts and share them instantly with friends and colleagues.

MindMeister supports all the standard features of a classic mind mapping tool – only online, and with as many simultaneous users as you like! Learn more…»

Mindomo – Tankekart (Mindmap) i nettlesaren!

Mindomo har laga nettbasert tankekartverktøy. Ein kan importera filer frå Mindmanager eller laga nye kart i nettlesaren. Resultatet kan lagrast på serveren deira (inntil 7 kart) eller som biletefiler lokalt. Og så kan ein senda filene til andre.
Dette verktøyet kjem eg nok til å bruka vidare. Konto er etablert.

Nokre verktøy som og kan nemnast:

MindManager (win)
NovaMind (Mac OS X)
MyMind (Shareware, Mac OS X)
FreeMind (Gratis)
Inspiration
kdissert
Cmap Tools (Gratis)
VYM for Linux

Visual-mind kjem frå ein norsk utviklar.. http://visual-mind.com/

Mindfull mind mapping tool http://sensorysoftware.co.uk/

Brainstorming Toolbox http://www.brainstorming.co.uk/

Inspiration (Concept Mapping) http://www.inspiration.com/

Visual Mind mind mapping http://www.visual-mind.com/index.htm

Visual Concept mapping http://www.visual-concept.co.uk

MindMapper http://www.mindmapper.com

StarThink (formerly Thinksheet) http://www.fishermarriott.com

VisiMap Professional 4.0 (mind mapping) http://www.coco.co.uk/prodvm.html

Decision Explorer (cognitive mapping) http://www.banxia.co.uk/defeat.html

The Creative Thinker (brainstorming software) http://www.cul.co.uk/software/rev3.htm

Axon 2004 Idea Processor (for organising ideas) http://web.singnet.com.sg/~axon2000/index.htm

CreaPro 2000 (brainstorming software) http://www.ismbv.com/nimi/trost/trost.htm

MORE 3.1 (concept mapping) http://www.outliners.com/more11c

ParaMind (Brainstorming software) http://www.paramind.net/

Acta (outliner for word processing) http://www.a-sharp.com/acta/

ItemTree (thought organiser) http://www.pc-shareware.com/itemtree.htm

EDGE Diagrammer http://www.pacestar.com/

Draft:Builder (Draft Builder) http://www.donjohnston.com/catalog/draftbuilderd.htm

MindGenius mind mapping tool – Mind Genius http://www.mindgenius.com/

Brainstorm planning software http://www.brainstormsw.com

OpenMind http://www.matchware.net/en/products/openmind/default.htm

Thinking with Pictures http://www.logo.com/cat/view/thinking-pictures.html

Knowledge Manager http://www.conceptmaps.it/default-eng.htm

IdeasMap http://www.softease.com/ideasmap.htm

Flesteparten av desse kostar noko.