Raskt overblikk over #NKUL?

Storify vart rett og slett litt tungvindt. Men heldigvis finst det fleire metodar for å laga oversikter og å kombinera fleire kjelder.
1: Følg NKULposten skrive av elevar.
2: Følg med her (oppdaterer seg sjølv):

NKUL 2013

Klart for NKUL? Det blir lagt til rette for samskriving undervegs, og eg planleggjer å samla ein god del på Storify. Det ligg allereie ein del klart.

Lurer du på korleis du kjem i gang med twitter? Sjå introduksjonskurs frå Eva eller les ti råd her.

Eg skal og prata, og håper sjølvsagt at du og vil prata:

S3C – Videreutvikling av NDLA gjennom brukerkontakt og bruk av sosiale medier
Målgruppe V: videregåendeMålgruppe Y: yrkesfagMålgruppe L: lærerutdanningMålgruppe S: skoleeier/leder
(Rom: R8)
«Synes det er råkult at elever kan finne feil i oppgave, dele det på twitter, og en uke senere er oppgaven rettet!» NDLA ønsker engasjerte brukere som melder ris og ros. Bare slik kan vi opprettholde et læremiddel som er levende og oppdatert i en verden der sannhetene stadig endres.

Eg kjem til å vera ein del på NDLA.no sin stand, kom gjerne og hels på!

 

Augneblinkar og innspel frå NKUL. Sett saman av Guttorm/@ghveem

NKUL 2013 går mandag 6. mai til onsdag 8. mai i Realfagbygget ved NTNU i Trondheim. Tema er bl.a BYOD, klasseledelse, spill i undervisning og digital dannelse.

http://storify.com/ghveem/nkul-2013

 

 

Fagleg oppdatering? Ti råd for å komma i gang med twitter. #ndla #nkul

1: Skriv noko på profilen din!
Kven er du? Kva er du interessert i? Kva driv du med? Last opp eit bilete! Blogger du?Legg inn ei lenke! Eg vil gjerne vite noko om deg før eg vel å følgje deg.

2: Hopp i det!
Det blir litt som ungdomsskulen, sjå på «dei kule». Bli med i diskusjonen, det er berre å hoppa inn kva tid som helst. Har du prøvd noko nytt i klasserommet? Har du laga eit god opplegg? Erfart noko andre kan ha nytte av å høyra om?

3: Følg folk!
Ein følgjer ofte folk med same interessefelt. Sjå kven dei følgjer og finn fleire du kan følgje. Men det er nyttig å følgje folk med andre meiningar og. Sjå om andre har laga lister. På listene har dei kanskje gruppert folk for deg allereie.

4: Be om råd!
Spør nokon om dei har tips til andre du kan følgje og om dei eventuelt kan introdusera deg. Takhøgda er ganske stor, sjå korleis andre oppfører seg og lær av det. Spør om råd om du lurer på noko.

5: Svar!
Sjå under «koblinger/interaksjoner». Viss nokon har skrive noko til eller om deg (@brukernavnet_ditt) så finn du det igjen der. Du kan og sjå kven andre skriv til ved å klikke på det som står bak @brukernavn på twitter.

6: Offentleg/privat?
Alt utanom direktemeldingar på twitter er offentleg tilgjengeleg. Sjølv om du skriv noko til @brukernamn kan andre sjå det. Sensitiv informasjon har ikkje noko på twitter å gjere (ikkje der heller).

7: Følg tema!
Du kan og finna andre ved å følgje relevante tema (hashtags) som t.d. #lærerhverdag, #skole, #yrkesfag, #vurdering og eg må sjølvsagt nemne #ndla. Er det konferansar eller andre arrangement blir ein ofte eininge om eit temaord/hashtag slik at ein kan finna igjen dette. Neste store konferanse med tema innanfor skule og IKT er NKUL og då er det smart å følgje med på #NKUL. Vil ein ha oversikt over eit temaord kan ein bruke søkefunksjonen på twitter eller t.d. http://hashtags.no/. Viss ein går inn på http://hashtags.no/ndla#alltid kan ein sjå relaterte brukarar og temaord.

8: Utvid nettverket!
Twitter er berre ein liten del av eit større fagleg nettverk på internett. Mange av dei du følgjer på twitter har kanskje bloggar dei skriv litt lengre i. Og kanskje dei deler mykje spanande der og?

9: For mykje?
Straumen kan gå veldig raskt og ein får ikkje med seg alt. Det kan vere smart å merke ting med stjerne for å lesa seinare, eller sjå kva andre har merka med stjerne. Nokre bruker og InstapaperPocket eller andre liknande løysingar for å lagra lenker dei ynskjer å lese seinare.

10: Gi og du skal få!
Viss du deler med andre deler dei med deg. Ver raus!

Bli med!
Eg er @ghveem på twitter og skriv og ein del på NDLA.no sine kontoar. Full oversikt over NDLA sine fagredaksjonar på twitter finn du her.

Du som les her er kanskje allereie på twitter?

Har eg gløymt noko? Skriv gjerne i kommentarfeltet!

Steinen: NEOs ti bud

Under paneldebatten på NKUL i dag vart det referert til Norsk Elevorganisasjon sine ti bud om IT i skulen. Det er ganske facinerande at desse kjem frå 1996. Har det vore ei utvikling sidan då? Eller strevar me forsatt med det same?

 1. Det skal være skikkelig opplæring i bruk av moderne IT som en del av pensum i den videregående skolen.
 2. IT skal brukes aktivt som et arbeidsverktøy og et alternativt læremiddel i klasserommene. Alle fagplaner i fag der det faller seg naturlig skal inneholde retningslinjer for bruk av IT i læringsarbeidet.
 3. Utstyrsparken i skolen skal moderniseres og utvides slik at alle elever kan tilbys opplæring i bruk av moderne IT på lik type med utstyr som brukes i samfunnet forøvrig.
 4. Elevrådet på hver enkelt skole skal kunne benytte skolens E-post på lik linje med administrasjon og lærere. ITs muligheter skal også kunne benyttes til å styrke skoledemokratiet og elevenes innflytelse på sin egen skolehverdag.
 5. Alle videregående skoler skal være koblet opp til Internett innen skolestart høsten 96.
 6. Alle elever ved videregående skoler skal ha tilgang til PC, internett, CD-rom, oppgraderte tekstbehandlings- og regnearkprogrammer på skolen.
 7. Alle skolebiblioteker skal være utstyrt med tilgjengelig relevant informasjon på CD-rom.
 8. Det skal gjennomføres etterutdanning av lærere slik at skolen kan komme på banen og bli en formidler av kunnskap om bruk av moderne IT.
 9. Det skal være et statlig ansvar å stille økonomiskeressurser til rådighet, slik at alle sikres like muligheter innenfor opplæring i IT.
 10. Det er et mål at det i alle klasserom skal være moderne IT-utstyr til alle elevene.

Overlevert Kirke- Undervisnings- og Forskningsministeren i ved starten av Norsk Konferanse om utdanning og læring i Trondheim, 19. april 1996.

via Steinen: NEOs ti bud.

Punkt 4. til 7. har vel forbetra seg? (I 1996 hadde me som tok data på vidaregåande programmering i Borland Turbo Pascal…)

NKUL 2011: Felles referat

Kollektivt referat frå NKUL 2011, tusen takk til Hilde, Elin, Ole, Jakob og alle andre som har bidratt!

 

=============================================
NKUL 2011
Skriv akkurat der du vil. Ta gjerne ansvar for sesjonen du er på. 
Flott om du får med sesjonskode/Namn på sesjon

Dere som ikke er på NKUL kan følge live stream. Lenke til livestream onsdag http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/Viewer/?peid=1df1a6b9968f4a71a6c51f63d4a5fb9c1d. Hvis du har problemer med denne streamen, kan du gå via denne siden http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/Catalog/catalogs/NKUL11.aspx.
Rask oversikt over kven som skriv på twitter, lenker og anna: http://hashtags.no/NKUL

Hald fram med å lese «NKUL 2011: Felles referat»

NKUL11

 • Martin Gaustad
On Demand

13 April 2011, 13:00 RDT

5 Minutes 15 Seconds

Wenche Erlien, Naturfagsenteret

 • Wenche Erlien, Naturfagsenteret
 • Sonja M. Mork, Naturfagsenteret
On Demand

04 May 2011, 13:00 RDT

1 Hour 22 Minutes 51 Seconds

Forsker Håkon Fyhn, Sosialantropologisk institutt, NTNU

 • Forsker Håkon Fyhn, Sosialantropologisk institutt, NTNU
On Demand

05 May 2011, 09:00 RDT

48 Minutes 38 Seconds

Jørund Høie Skaug, Senter for IKT i utdanningen

 • Jørund Høie Skaug, Senter for IKT i utdanningen
On Demand

05 May 2011, 10:15 RDT

47 Minutes 2 Seconds

Dei siste dagane har eg prøvd å få med meg mest mogleg av NKUL-konferansen i Trondheim via nettet. Arrangørane av NKUL gjer gode tilrettelegginar for oss som ikkje deltek. Ein kan sjå stream, opptak og delta i sesjonane ved å skriva firkantemne #NKULS og sesjonskode. Dersom du opnar iTunes og søker på NKUL får du opp videoar frå dei siste NKUL-konferansane.

Undervegs vert det og skrive felles referat her: http://samskrive.ndla.no/nkul11

Har du bare tid til å sjå ein video frå NKUL så velg S2C – Klasseromsledelse med IKT. Desse videoane kan ein og sjå på eit teammøte og når ein diskuterer undervising på skulen…

http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/Catalog/catalogs/NKUL11.aspx

Posted via email from ghveem

NKUL10 – i etterkant

Konferansar og referat er ferskvare, refleksjonar tek litt lengre tid…

Videoar frå konferansen er tilgjengeleg her og i itunes Uwide open sea

Det eg tenkjer på i etterkant av NKUL-konferansen er

– Diagnostisering, litt medisin, lite behandling.
Me veit nokolunde kva diagnosen er, me veit ein del av medisinen, med ikkje heilt korleis behandlinga skal gå føre seg. I det tilfellet trur eg at «Dei gode døma» er meir konkret og praktisk. Eg har trua på mindtools og å læra med datamaskinar, ikkje av.

– Sosialkonstruktivisme
Kan nok vera eit viktig prinsipp ein må bruka, det passar jo og med kunnskapsløftet. Det handlar kort fortalt om å arbeida saman med andre for å læra. Læring skjer då der meiningar og folk møtes, uansett om det er digitalt eller i klasserommet.

– ælæring (eg-læring).
Ein lærer slik ein likar best og når ein vil. Kva vert konsekvensen av det? Vil ikkje det forandra premissa og deler av oppdraget til skulen i dag? Det heilskaplege mennesket, det sosialt utvikla, å vera saman med andre. Blir me ekspertar på kvart vårt nes? Vil det resultera i isolert og fragmentert forståing? Klarar ein å sjå samanhengar mellom historie og samfunnsfag, eller i norskfaget for den del? (Kanskje det er det læraren skal gjera?) Kven kjem til å velja å fordjupa seg i Ibsen? Eller nynorsk? Kanskje det berre er deler av metodane som skal forandrast, ikkje kunnskapsløftet? Eksamen? Digitale mapper?

Det er mykje som er kult og fascinerande med IKT, men det er nokre felt skulen bør fokusera på:

 • Produksjon (Touch, skriveverktøy, samansett tekst, mestring…)
 • Informasjon (å finna, vurdera, tolka, bruka, rekontruera, sjå/visa samanhengar, personvern, personleg identitetsforvaltning)
 • Samarbeid (Korleis samarbeidar ein? Kven samarbeider ein med? Korleis få tak i riktig person til riktig tema? PLN)
 • Kompleksitet (Ja til fleire komplekse og samansette oppgåver! Der ein må bruka det som står ovanfor i praksis. Korte tidsfristar, krav, dokumentasjon og vurdering/refleksjon)

Eg er ikkje heilt ferdig med å tenkja på dette enda og held på med eit prosjekt eg trur er i rett gate, men meir om det seinare. Her har eg nemleg hoppa frå bryggja  utan å vera heilt sikker på om eg treng redningsvest eller båt…

Andre oppsummeringar (eit lite knippe):

http://plinius.wordpress.com/2010/05/07/p-9010/
http://bjornhelge.blogspot.com/2010/05/post-nkul.html
http://margreta.wordpress.com/2010/05/08/her-er-sa-underlig/
Moldeklev har samla det meste her: http://moldeklev.wordpress.com/2010/05/08/nkul-2010/

i tillegg har Niels ein god del her: http://www.pageflakes.com/niels.damgaard/25813214

Det viktigaste var kanskje å møta eit nettverk og mange dyktige folk frå mitt PLN. Takk for å få helsa på dykk på ordentleg og!

#nkul Paul Chaffey: På høyden i en flat verden

12:05:49 PM: #nkul – Hvordan globalisering og innovasjon forandrer spillereglene. Skolens rolle i en verden i endring .

12:07:50 PM: #nkul Chaffey: http://paulchaffey.blogspot.com/

12:09:00 PM: #nkul Chaffey: Endringane kjem raskare. Ein må investera slik at ein kjem ut styrka. Utdanning og forskning er viktig for å komma bedre ut

12:11:20 PM: #nkul Chaffey: 18% arbeideri helse og omsorg i dag. i 2025 blir det rundt 25%. Halvparten av dei som er i skulen må utd. seg til H&O-sekt

12:12:58 PM: #nkul Chaffey: Korfor er sjømat, olje og gass viktig? Utdanning er viktigare, me treng fleire kunnskapsekspertar. «The search for talent»

12:14:19 PM: #nkul Chaffey: Det spelar mindre rolle kvar i verda du er født, dersom du har kompetanse. Stadig fleire får kompetanse. Ref. Thomas Friedman

12:16:26 PM: #nkul Chaffey: «Det spiller ingen rolle hvilken farge katten har så lenge den kan fange mus.»

12:16:55 PM: #nkul Chaffey: To hoveddrivkrefter: politikk og økonomi

12:17:15 PM: RT @junebre: #nkul Chaffey viser til Friedmands bok http://bit.ly/q5QB8 den anbefales, en veldig god bok

12:18:30 PM: #nkul Chaffey: Ein kan gjera jobben der det passar best, der kompetansen er best. Referansar til Slumdog Millionaire.

12:20:06 PM: RT @kyrkjebo: #NKUL – ser at ca 90% av alle skjermar er fylt med Twitter/Facebook etc Og vi snakkar om å hindre elevane i å gjere det samme?

12:20:40 PM: RT @junebre: #nkul i norge gjør vi ting vi ikke kan – viser til oljeindustrien (håper det er slik, det er utvikling)

12:23:06 PM: RT @t_rodland: En liten historie fra idag: Rektorene i tønsbergskolen annulerer vedtak om å stenge for facebook, twitter, nettby, youtube ..

12:23:20 PM: RT @t_rodland: Riktig lenke til Tønsbergskolen som snur i «facebook»saken: http://bit.ly/jlLoI

12:24:18 PM: #nkul Chaffey: Kan ein tenkja seg noko dummare enn å laga noko som konk. med Microsoft og gir det bort gratis? http://opera.no

12:25:26 PM: #nkul Chaffey: Lite hjemmemarked. Treng me ein norsk søkemotor, nettlesar, teleselskap? Kundane er over heile verda.

12:26:28 PM: #nkul Chaffey: Kven kunne spå at sms og twitter skulle bli ein suksess? Kva blir det neste? Spelkonsollar? MP3-spelar? Legal nedlasting?

12:27:37 PM: #nkul Chaffey: Me må ha kompetanse for å beherska ting som kjem. Dybde og breddekunnskap er viktig. Fiksar me dette i skulen?

12:28:26 PM: #nkul Chaffey: Abelia: «Hvordan står det til med ikt i skolen?»

12:28:59 PM: #nkul Chaffey: Me er ikkje flinke nok på FOU og digitale læringsressusar i skulen

12:31:04 PM: #nkul Chaffey: Bygg og anleggsbransjen: samme informasjon må leggjast inn 7 gonger frå teikn. til ferdig hus. Ref. Hegnar om Nav – diskettar

12:33:51 PM: #nkul Chaffey: Skolespm 1: Hvorfor finnes skolen?

12:35:11 PM: #nkul Chaffey: 1. nasjonsbygging og dann.. 2. Opplær. til yrke i arb.liv. 3. Bygge ned sos. skiller i samf. 4. Sørge for komp. til glo. konk

12:35:40 PM: #nkul Chaffey: Ref: Disrupting Class: Clayton M. Christensen

12:36:34 PM: RT @ceciliea: @junebre 25 % av tiden til å lete? derfor 25 % fler må jobbe i helse og omsorg om 10 år? #NKUL

12:37:21 PM: RT @junebre: #nkul Disrupting class http://bit.ly/146Mez den er og verdt å lese (merkelig at alle de gode bøkene kommer fra ikke-pedagoger)

12:39:08 PM: #nkul Chaffey: For å konkurrera mot verden må ha enda meir kompetanse. Klarar me dette? Nei. Ein må finna område/kjernekompetanse.

12:39:32 PM: #nkul Chaffey: Kva med alt det me ikkje greier?

12:39:52 PM: #nkul Chaffey: Skolespm. 2: Hva slags virksomhet er skolen?

12:41:10 PM: #nkul Chaffey: Løsningsbutikk? (konsulenter) Standardisert verdiøkende prosess? Tilrettelegger av brukernettverkt?

12:42:56 PM: #nkul Chaffey: Refererer til televerket/telenor, bankar.

12:44:22 PM: #nkul Chaffey: Skuleendring 1: Spillteknologi og simulatorar. Ikkje berre forsvaret og flyselskap lenger. Blir fleire og fleire muligheter

12:45:04 PM: #nkul Chaffey: ein del av dette vil bli levert frå utsida. Kommersialisering

12:45:57 PM: RT @nielsivar: simuleringspill for lærerrollen – http://bit.ly/6MYnh

12:46:02 PM: #nkul Chaffey: Skuleendring 2: Podcasting og modularisering. Oxford, iTunes U, NTNU Open

12:47:19 PM: #nkul Chaffey: http://youtube.com/edu for å sjå om igjen førelesingar. Bedre læringseffektar fordi ein kan sjå fleire gonger?

12:48:01 PM: #nkul Chaffey: VGO og grunnskule kan nyta godt av podcastinga til større UNI.

12:48:53 PM: #nkul Chaffey: Skuleendring 3: Kunnskapsdeling i nettverk. Refererer til #delogbruk

12:49:43 PM: #nkul Chaffey: Lederbloggar er viktige for å bedriftar..

12:50:59 PM: #nkul Chaffey: forestillinga om kva me gjer saman og kva me gjer aleine kjem til å forandra seg.

12:52:24 PM: #nkul Chaffey: Mange lærarar diskuterer med kunnskapsministeren @bardvegar vha sosiale tjenester.

12:53:31 PM: #nkul Chaffey: viser @arnek, @ingwii og @junebre sine bloggar på storskjerm.

#nkul Sosial web og læring – liveblog

9:06:11 AM: «#nkul Sosial web og læring – liveblog» les meir: http://guttorm.hveem.no/blogg/2009/05/

9:08:03 AM: #nkul Søby: Grunnleggjande ferdigheter ligg i botn.

9:09:22 AM: #nkul Søby: Kompetanse er vidt, fører over i danning. Angår heile mennesket. Handlar m.a. om å takla kompleksitet.

9:10:23 AM: #nkul INFO: Sosial web og læring vert ikkje streama, lenke til prezi kjem rundt kl 1020…

9:11:09 AM: #nkul Søby: Digital dømmekraft er særs viktig når ein tenkjer på web 2.0. (Ref: «Digital skole hver dag», ITU)

9:14:47 AM: #nkul Søby: ITU lanserer boka Delte meninger saman med Grande Røys. -> http://deltemeninger.no

9:14:58 AM: RT @jaoverla: #nkul sosial web; morten påstår: viljen til konsentrasjon over en bok er liten blant de unge. Tvilsom påstand

9:15:54 AM: #nkul Søby: ITU og Uninett ABC fusjonerer og blir senter for IKT i utdanning i haust. 40-50 tilsette…

9:17:42 AM: #nkul Søby: Horizon report: Digital komp. mange barn og unge tek ikkje i bruk det fulle potensialet i dei nye verktøy

9:19:28 AM: #nkul Søby: Tar vi høyde for en flat verden? Det står ofte dårlegare til med digital kompentanse blandt politikarar, @bardvegar er eit unnta

9:20:44 AM: #nkul Søby: Tips Millenials (Howe og Strauss), Nettgenerasjonen (Tapscott) New mill. learners (OECD)

9:21:03 AM: RT @jaoverla: #nkul sosial web – se http://bit.ly/32VzI

9:23:00 AM: #nkul Søby: Rapport viser at bruken hovedsaklig handlar om samhandling, sosiale relasjonar, chatting, dele video/bilete, følgje med…

9:23:16 AM: RT @jaoverla: #nkul sosiale medier: se http://bit.ly/AA2s

9:25:05 AM: #nkul Søby: Både proffe og amatørar kan laga godt innhald. Viser video: http://bit.ly/s4B2U

9:26:18 AM: #nkul Søby: Tipser om siste boka til Lawrence Lessig: http://remix.lessig.org/

9:27:36 AM: #nkul Søby: Ein skule som ikkje er i stand til å møta noko av den digitale mediautviklinga og utnytta mulighetar går glipp av læringsmuligh.

9:29:11 AM: #nkul: Horntvedt: Hva er veien videre? Læringsmuligheter. Korleis kan ein tenkje nytt med teknologi.

9:29:40 AM: RT @jaoverla #nkul den skolen som ikke er med i tiden og tar i bruk ny teknologi er virkelighetsfjern – men har ikke skolen alltid vært det?

9:33:56 AM: #nkul Hontvedt: Ungdom er skeptiske til å blanda det seriøse i nettsamfunn (Ref, stoltenberg/facebook)

9:35:05 AM: #nkul Hontvedt: Facebook kan vere ein læringsressurs. Viser til disk. om historisk facebook. Sjå D. Boyd-video på http://itu.no

9:36:25 AM: #nkul Hontvedt: Samanhengen mellom tekno. og måten den blir brukt på i læring er avgjerande. Læraren er viktig.

9:37:11 AM: #nkul Hontvedt: Viser fan fiction http://www.fanfiction.net (370 000 i sjangeren Harry Potter)…

9:38:06 AM: #nkul Søby: poengterer at elevar som ikkje er så gode til å skriva på skulen kan levera lange gode tekstar på fanficion. Det er interessant

9:38:37 AM: RT @jaoverla: #nkul sosial web – se http://bit.ly/XdbnF

9:40:25 AM: #nkul Hontvedt: viser blåblokka http://www.skole.trondheim.kommune.no/eberg/6klasse/blokka/blaa/blaablokka.htm K.I.S.S

9:42:46 AM: #nkul Hontvedt: Viser iphone reklame, iphone kan vere eit nyttig læringsverktøy. Treningstracker-app (logging, bilder) Tips GPSLite MotionX

9:44:27 AM: #nkul Hontvedt: Kanskje elevane kan hjelpa til med å utvikla http://www.openstreetmap.org/ for sitt nærmiljø?

9:46:48 AM: #nkul Hontvedt: Viser video om wiki i skulen. Trur prosjektet heiter TWEAK (Norsk)

9:47:57 AM: #nkul Hontvedt: Dataspel kan vere utviklande: samarbeid, utforsking. Det er ikkje nødvendigvis nokon overføringsverdi til RL

9:49:25 AM: #nkul Hontvedt: Spill: Urban Science. Du er byplanleggar for eit am. selskap. http://epistemicgames.org/eg/?cat=14

9:50:07 AM: #nkul Hontvedt: Tipser om http://klimamysteriet.dk Kjem i utvida versjon i sept.

9:50:36 AM: #nkul Hontvedt: Rollespel strukturert gjennom PC, krev akt. utanom PC og

9:52:49 AM: #nkul KongsbergVGS: Elevrefleksjon. Lærarar synes det er vanskeleg å bruka IKT, mykje som kan gå galt. Men ein del ser muligheter

9:53:44 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev – læraren er viktigast. Forskjell frå time til time. Nokon er klare på KVA ein skal bruka IKT til.

9:55:08 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Eldre lærarar meiner ein ikkje treng IKT i matematikk og fysikk.

9:55:46 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Det er lett å drifta bort til andre ting. Animasjonar i realfag er eit stort hjelpemiddel.

9:56:23 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Lærer betre ved å sjå ting. Animasjonar gjorde at han lærte raskare. Grafiske hjelpemidler er viktig.

9:57:27 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: det er viktig at elevane kan bruka forskjellige måtar å læra seg ting på. Film, animasjon, tekst…

9:58:21 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Elevane skal føla litt mestring. I samansett tekst kan elevane velja det dei mestrer. Roller: tekst, grafisk…

9:59:51 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Mange lærarar er kanskje redde for å bruka IKT fordi dei mister kontroll. Og manglande lærarkompetanse på IKT

10:00:40 AM: #nkul KongsbergVGS: Jan Arve legg ut lenker til mange program på bloggen, elevane testar.

10:01:41 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: me veit ikkje alltid kva me driv med. Skjønner ikkje konsekvensane av omf. msn/facebookbruk i timane… #nettfaget

10:02:44 AM: #nkul KongsbergVGS: Poenget er at lærarar og elevar må skapa ein dialog om PC-bruk i skulen. Kvifor er ikkje elevane her på NKUL?

10:03:17 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Konferansen manglar halve staben i skulen (elevane…) Applaus i salen.

10:04:15 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Skikkelig kult å få tilbakemelding frå andre enn læraren og. Ikkje sikkert at tilbakemld frå læraren treff..

10:05:08 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Respons på det ein gjer er motiverande og viktig.

10:06:56 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: PC bruk i skulen: Svart skjerm er genialt. Heller skru av PC enn kontrollsystem. #nettfaget

10:07:50 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Kontrollprogramvare: krever enorm kompetanse fra lærar. Ein kan jo dela filer på FB.

10:10:20 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Elevblogg publisering opent eller lukka er opp til eleven. Kva er lekeblogging og seriøs blogging?

10:11:42 AM: #nkul KongsbergVGS: Dialogen mellom læraren og eleven er viktig. Kven skal ein dela med? Kva skal ein dela?

10:12:45 AM: #nkul KongsbergVGS: JAO: Startar med lukka blogg. Går gjennom konsekvensar med open blogg. Etter kvart opning for dei som vil. Ny verd: komm

10:14:52 AM: #nkul KongsbergVGS: Dei som har store behov for å prata i timen har blitt stille. Bruker MSN/FB. Er det eit framsteg?

10:16:54 AM: #nkul Spm.runde: Deltek fleire med IKT? Elev: Dei som ikkje har komp. tjener mindre på IKT-bruk. Skillet blir større.

10:20:15 AM: #nkul Spm.runde: Elevar må vere med å undervisa andre elevar i #nettfaget. Elevane har autensitet, det er ikkje så lurt å bruka to år mMSN

10:20:59 AM: #nkul Elev: Håper me ikkje må venta på ein ny generasjon lærarar før ikt blir tatt i bruk i skulen!

10:21:45 AM: #nkul #delogbruk: http://prezi.com/66112/view/#43

10:33:20 AM: #nkul Halve salen var sjølvsagt medlemmer…