23 ting om 2 null.

«23 ting om 2 null» er tittelen på ein nettstad med bidrag frå Nora Haneborg Finne, Jonas Svartberg Arntzen, Jannicke Røgler, og Birgit Hvoslef Dahl.

Målet med 23 ting er at man skal:
– Utforske og lære om de nye 2.0
teknologiene.
– Bli i stand til å bruke disse teknologiene i sitt arbeid.
– Prøve en ny måte å lære på.

Her kan ein altså utforska og læra om teknologiar og prinsipp frå Web 2.0. Nettsida tek for seg mange nyttige tema:
Web 2.0
Blogging
RSS og Atom
Direkte kommunikasjon
Bilder og tagger
Vennesteder
Wiki
Podkasting
Video
Musikk
Bøker
Sosiale bokmerker
Søkemotor
Personlige forsider
Lek med bilder
Mashups
Origo
Webapplikasjoner
Virtuelle verdener
E-læring 2.0
Web 2.0 Awards
Bibliotek 2.0

Definitivt verdt å ta ein kikk på!

Pedagogisk bloggliografi – Biblioteknytt for Fakultet for pedagogikk, HiA

På biblioteknytt for Fakultet for pedagogikk, HiA finst det ei oversikt over brukbare bloggar for dei som kan vere interessert  i pedagogikk, 
skule og IKT.

Pedagogisk bloggliografi – Biblioteknytt for Fakultet for pedagogikk, HiA: «Pedagogisk bloggliografi

Etter mal frå Plinius sitt oversyn over bibliotekbloggosfæren, kan det vere greitt med ei kronologisk kartlegging av den tilsvarande medienisjen hos pedagogane. I første omgang vil eg operere med eit romsleg omgrep for kva som høyrer heime under rubrikken pedagogisk blogging, men grensene kan heilt sikkert diskuterast»

Mine kjelder finn du nedst til venstre i bloggen, eller på 
http://www.bloglines.com/public/guttorm1979

Kanskje mappene edu, blogs og no-edublogs (snappa opp via ihodet.no) er mest relevante i denne samanhengen.