Enkel presentasjon

Eg skreiv tidlegare om OperaShow, og generering av presentasjonar for nettlesarar utan bruk av t.d. Powerpoint (som kanskje er eit av dei farlegaste verktya ein kan gi ein lærar…).
Bakdelen eller fordelen med OperaShow var at det berre verka i Opera, no har eg funne eit oppsett som gjer det mogleg å laga presentasjonar både for Opera og Internet Explorer, basert på XHTML, CSS, og JavaScript. Sidan denne typen presentasjon er litt enklare å tilpassa skulle eg tru at dette kunne verka rundt/i/med bloggen, må testast..

Du kan lasta ned ferdig pakke, der du berre treng å pakka ut og endre teksten i presentasjonen. Når du har endra tekst og lagra er både presentasjonen og utskriftsversjonen klar, trykk «t» for å veksla mellom dei to.

Les meir om «S5: A Simple Standards-Based Slide Show System«

Fleire malar er klare til bruk.

Sjekk demo her:
Presentasjon: «Lage presentasjon for Internett utan PowerPoint»

Referansar : http://www.meyerweb.com/eric/tools/s5/structure-ref.html

Enkle presentasjonstips

Doing Things in 3s

I’ve been re-doing some very big MindMaps I’ve created in MindManager, and it’s doing my head in.

I just can’t seem to look at the MindMap and take in all the information, even though it’s my own map.

So here’s an idea I’ve had. Re-arrange the whole map so there are never more than 3 sub-topics, and then split them into no more than 3 sub-topics and keep drilling down in 3s. It seems to be working well so far. I’ve started with more than 3 Main Topics at the start, but I’ve kept the 3s after that.

It’s something I picked up from a Presentation Skills workshop years ago.

Work in 3s.

Beginning Middle End

Aim to tell the audience 3 things, and have them go away remembering 3 things, and break down the 3 things each into 3 things when you’re explaining the 3 things!»

Kjelde