Programvare for tankekart.

Eg får ofte e-postar med spørsmål om kva tankekartprogram som er best. Og då svarar eg kvar gong at det er avhengig av brukaren og bruken. Mange klarar seg med freemind eller Cmap, medan andre kanskje vil føretrekkje openmind eller mindmanager. Sjølv bruker eg hovudsakleg mindmanager. Etter kvart har det og dukka opp ein del nettbaserte verktøy som t.d. comapping.com og mindomo.com.

Her er i alle fall eit tips til oversikt over programvare:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Mind_Mapping_software

Downloads – XMIND – Structure Your Mind

Downloads – XMIND – Structure Your Mind: «XMIND, a flexible program for creating, collecting, and organizing information, gives your a creativity a kick start with an application that’s designed to help you think. XMIND has clean, kind interface and many powerful features, such as fishbone-chart, 2D-chart, audio notes, presentation, drill-down and drill-up and much more»

Xmind ser lovande ut, installerer i dag for å testa. Det finst ein eigen portabel versjon og.
Ein bør nok vurdera PRO-versjonen, men du kan sjølv sjå forskjellen her.

Featured Windows Download: Supercharge Outlook with Xobni

Featured Windows Download: Supercharge Outlook with Xobni: «Windows only: Freeware Microsoft Outlook plug-in Xobni (that’s inbox backwards) adds a handful of killer features to its new Outlook sidebar. Among those features: Email analytics, extraordinarily useful contact cards, fast search, threaded (Gmail-like) conversations, and more. The video above gives an excellent overview, so give it a look. Seeing as Xobni has successfully made Outlook appear exciting (which is no easy feat), this freeware, Windows-only plug-in looks like a winner. Currently Xobni is in a closed beta.»

På jobb er eg storbrukar av outlook til e-post og kalender. Eg saknar rett nok ein del funksjonar som trådar og etikettar frå opera.
Tillegget Xobni (inbox baklengs…) gjer meg heldigvis ein del praktiske funksjonar.
Dersom du er brukar av outlook så kan det vere lurt å kikka på demoen på: http://www.xobni.com/
Ein treng eigentleg ein kode for å verte invitert til å lasta ned tillegget, men om ein søkjer litt så kjem ein raskt fram til denne lenka: http://download.xobni.com/r2588/XobniSetup.exe

Mind42 – Free Online Mind Map

Mind42 – Free Online Mind Map: «Collaborative mind mapping in your browser
Isn’t 42 the answer to Life, the Universe, and Everything? Well, in this case it means FOR TWO and indicates the collaborative character of mind42. Manage all your ideas, whether alone, twosome or working together with the whole world – collaborative, browser-based and for free.»

Mind42.com dukkar først opp på radaren min idag etter tips frå JaO. På nettsidene finn du eit nettbasert verktøy for tankekart. Ein kan samarbeida om å laga karta og.
Verktøyet er førebels i beta og ser litt uferdig ut (Basert på «showcases»).

Dersom du tester kan du gjerne leggje inn ein kommentar under her.

FreeNAS

FreeNAS is a free NAS (Network-Attached Storage) server, supporting: CIFS (samba), FTP, NFS, AFP, RSYNC, iSCSI protocols, S.M.A.R.T., local user authentication, Software RAID (0,1,5) with a Full WEB configuration interface. FreeNAS takes less than 32MB once installed on Compact Flash, hard drive or USB key.

Definitivt verdt å kikka på!

Digg – MIT Sketching – gammalt nytt, nytt håp?

Det er ei stund sidan eg såg denne videoen frå MIT Digg – MIT Sketching, men no har eg funne fram til filene som trengst for å gjera det same på min eigen pc!
Programvaren er nemleg Microsoft Physics Illustrator. Programmet er eigentleg utvikla for Tablet-pc og prøver du å lasta ned installasjonsfilene frå i alle fall eg utan tablet feilmelding.
Heldigvis har nokon lagt ut ein versjon som ikkje krev tablet-versjonen av windows. Sjekk her…
Det kan vere ein ide å sjå videoen ovanfor, samt å kikke på brukarrettleiinga til programmet.

Nettbasert tankekart: MindMeister – think together

Mindmeister dukkar og opp som eit alternativ for å laga tankekart (mind maps)på nettet. Ser betre ut enn bubbl.us, men eg trur mindomo er det som er mest brukbart…

MindMeister – think together: «MindMeister is a collaborative online mind mapping tool – you can capture your thoughts and share them instantly with friends and colleagues.

MindMeister supports all the standard features of a classic mind mapping tool – only online, and with as many simultaneous users as you like! Learn more…»

Mindomo – Tankekart (Mindmap) i nettlesaren!

Mindomo har laga nettbasert tankekartverktøy. Ein kan importera filer frå Mindmanager eller laga nye kart i nettlesaren. Resultatet kan lagrast på serveren deira (inntil 7 kart) eller som biletefiler lokalt. Og så kan ein senda filene til andre.
Dette verktøyet kjem eg nok til å bruka vidare. Konto er etablert.