Søk etter bilete du kan bruka: Yotophoto

Yotophoto

Dei fleste søker på internett etter bilete, men det er vanlegvis vanskeleg å finna ut om du kan bruka bileta til akkurat det du vil.
Det finst heldigvis ein søkemotor som gjer det arbeidet enklare: http://yotophoto.com/search?kw=learning

Under kvart bilete står det viktig informasjon:
Site: Morguefile (Kvar kjem biletet frå?)
License: Morguefile terms (Kva lisens er det? Klikk på lenka for å sjå)
Size: 2580 x 1932 (Storleik)

Lisensen til Morguefile er som følgjer:
«I don’t believe it, are they really free?
Yes, all images are really free and they can be used in your commercial projects without permission or credit from the photogrpaher. Although selling prints, selling the images directly or claiming the photo is yours is prohibited.»

Så, du kan eigentleg bruka alle bileta frå morguefiles til akkurat det du vil, så lenge du ikkje hevdar at du har teke dei eller krev betalt for dei.

Men det er fleire lisensar ein bør lesa gjennom!

(Onsdag 29.1.2008 er sida utilgjengelig. Reknar med at den vert ordna.)

Søk og du skal finne – om systematisk informasjonssøking

Søk og du skal finne – om systematisk informasjonssøking : ««Søk og du skal finne» er en enkel veiledning i lommeformat for ungdom om målrettet informasjonssøk og kildekritikk. Veiledningen kan brukes i alle fag og typer prosjekt – om det er til en rapport i kjemi, et prosjekt om globalisering eller et forfatterskapsstudium.»

Nyttig ressurs når det gjeld digital kompetanse og kjeldekritikk!
Oppdatering: Denne burde jo vore nettbasert, men eg har ikkje funne den norske versjonen enda.  Den danske opprinnelege versjonen finst i alle fall her.