Grafisk organisator: Cayra

Cayra is a free desktop application that lets you represent tasks, ideas, concepts and other items in a graphic, well-structured way. Cayra is based on such visualization techniques, as Mind Mapping and Concept Mapping and allows you to conveniently work with big maps.

Make it clear! | Cayra

Stikkord: Mindmapping, gratis, krev .NET 3.0.

Verkar ganske fleksibelt, ganske fancy design.
Lovande!

Blogged with the Flock Browser

Wikimindmap – Wikipedia som tankekart!

Via ihodet.no kom eg over wikimindmap.com som har ein interessant funksjon. Du skriv inn søkeord og så hentar nettsida ut informasjon frå wikipedia og presenterer resultatet som eit tankekart.
Naturlig nok sjekka eg «mind map» først og det såg lovande ut. Elles kan ein jo søka opp «Norway» og nokre stikkord om kva wikipedia inneheld der.
Og sjølv om ein ikkje kan velja den norske versjonen av wikipedia i menyen på wikimindmap.com kan ein jo sjølvsagt manipulera linken slik at ein får ut resultat på norsk…
Denne lenka gir det resulat frå den norske versjonen av wikipedia når ein søkjer på NRK: http://www.wikimindmap.org/viewmap.php?wiki=no.wikipedia.org&topic=NRK

Og då har eg bytta ut wiki=en.wikipedia.org med wiki=no.wikipedia.org i adressefeltet.

Praktisk måte å få ut viktige stikkord eller struktur frå wikipedia! Prøv sjølv!

Wisemapping – tankekart på nett.

Oppdaga nytt verktøy for nettbasert tankekart i dag – Wisemapping.com. Eg har kikka på demoen og synest ikkje at det støtter mine krav til eit slikt verktøy. Men for andre kan det kanskje vere nok.

Kort oppsummert:
Ein kan leggje inn lenker
Eksport til Freemind, PDF og biletefiler.
Samarbeidsfunksjon og publiseringfunksjon.

Du kan sjølv testa på http://www.wisemapping.com

Programvare for tankekart.

Eg får ofte e-postar med spørsmål om kva tankekartprogram som er best. Og då svarar eg kvar gong at det er avhengig av brukaren og bruken. Mange klarar seg med freemind eller Cmap, medan andre kanskje vil føretrekkje openmind eller mindmanager. Sjølv bruker eg hovudsakleg mindmanager. Etter kvart har det og dukka opp ein del nettbaserte verktøy som t.d. comapping.com og mindomo.com.

Her er i alle fall eit tips til oversikt over programvare:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Mind_Mapping_software

Downloads – XMIND – Structure Your Mind

Downloads – XMIND – Structure Your Mind: «XMIND, a flexible program for creating, collecting, and organizing information, gives your a creativity a kick start with an application that’s designed to help you think. XMIND has clean, kind interface and many powerful features, such as fishbone-chart, 2D-chart, audio notes, presentation, drill-down and drill-up and much more»

Xmind ser lovande ut, installerer i dag for å testa. Det finst ein eigen portabel versjon og.
Ein bør nok vurdera PRO-versjonen, men du kan sjølv sjå forskjellen her.

Mind42 – Free Online Mind Map

Mind42 – Free Online Mind Map: «Collaborative mind mapping in your browser
Isn’t 42 the answer to Life, the Universe, and Everything? Well, in this case it means FOR TWO and indicates the collaborative character of mind42. Manage all your ideas, whether alone, twosome or working together with the whole world – collaborative, browser-based and for free.»

Mind42.com dukkar først opp på radaren min idag etter tips frå JaO. På nettsidene finn du eit nettbasert verktøy for tankekart. Ein kan samarbeida om å laga karta og.
Verktøyet er førebels i beta og ser litt uferdig ut (Basert på «showcases»).

Dersom du tester kan du gjerne leggje inn ein kommentar under her.

Mind Mapping: Map Tasks with Mind42

Mind Mapping: Map Tasks with Mind42: «Manage your mind-mapping tasks and ideas with Mind42, an innovative mind-mapping web application that runs inside your browser. Mind42 is easy to use and quite intuitive; you can tweak your map using simple keyboard shortcuts and customization options, plus, you have the option of publishing your map or collaborating with other people to make your map more robust.»

Oppdaga nett eit nytt nettbasert verktøy for tankekart. Kjem kanskje tilbake med erfaringar om det ser lovande ut. (Via lifehacker.com)