Nyleg lagra lenker (weekly)

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Nyleg lagra lenker (weekly)

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Digi.no: Vet ikke om lærere får penger til IKT

«… på spørsmål fra digi.no til kommunikasjonsavdelingen i
Kunnskapsdepartementet, er det ingen som kan svare på hva som er satt
av til IKT

– Det har ikke blitt satt av noe spesifikt til IT, sier Baastad til digi.no

Hun viser imidlertid til side åtte og ni i strategidokumentet for videreutdanning av lærere der det står:

Videreutdanning må også ivareta sentrale elementer i Kunnskapsløftet
som vurdering, tilpasset opplæring, bruk av IKT i faget samt
vektlegging av grunnleggende ferdigheter.
» (digi.no)

IKT er ikkje og bør ikkje vere eit eige fag, eller fagområde. Ein skulle jo tru at EVU heng saman med kunnskapsløftet slik at lærarar får kunnskap om digital kompetanse i akkurat dei faga dei får vidareutdanning i. Det er nok mange lærarar som har teke IKT 1 eller 2 der dei lærte grunnleggjande filbehandling, office (inkludert frontpage) og kanskje litt programmering. Eg håper det ikkje vert vidareutdanning i IKT, men meir av typen IKT i naturfag, norsk, matematikk osb.

Det ein treng opplæring i er vel heller prinsipp som virker uavhengig av kva teknologi ein har tilgjengeleg. Og så bør det sjølvsagt vere fokus på IKT i faga.

Pressemeldinga frå udir kan lesast her.

Nyleg lagra lenker (weekly)

23 ting om 2 null.

«23 ting om 2 null» er tittelen på ein nettstad med bidrag frå Nora Haneborg Finne, Jonas Svartberg Arntzen, Jannicke Røgler, og Birgit Hvoslef Dahl.

Målet med 23 ting er at man skal:
– Utforske og lære om de nye 2.0
teknologiene.
– Bli i stand til å bruke disse teknologiene i sitt arbeid.
– Prøve en ny måte å lære på.

Her kan ein altså utforska og læra om teknologiar og prinsipp frå Web 2.0. Nettsida tek for seg mange nyttige tema:
Web 2.0
Blogging
RSS og Atom
Direkte kommunikasjon
Bilder og tagger
Vennesteder
Wiki
Podkasting
Video
Musikk
Bøker
Sosiale bokmerker
Søkemotor
Personlige forsider
Lek med bilder
Mashups
Origo
Webapplikasjoner
Virtuelle verdener
E-læring 2.0
Web 2.0 Awards
Bibliotek 2.0

Definitivt verdt å ta ein kikk på!

Digital kompetanse? Tablet…

Digi melder i dag at Buskerud fylkesting har inverstert i Tablet-pcar for om lag ein million kroner. Det dei ikkje fekk tydeligvis ikkje med seg var at Microsoft XP Tablet ikkje støtter gjenkjenning av norsk handskrift. Sjølv om dei visstnok har blitt opplyst om dette.

Politikerne har nå hatt maskinene i seks uker, og de sliter fortsatt med å
få brukt maskinene på en ordentlig måte.

Sjølv har eg vore så heldig å få låna meg ein HP TC1100, praktisk liten sak. Fekk endeleg testa «Pen mode» i mindmanager. Det er likevel ikkje så praktisk å skriva lengre tekstar på tableten, den kjenner jo ikkje igjen mi kråkeskrift på nynorsk. Og så skriv eg rett nok ein heil del raskare på tastatur enn med penn. Grunnen til at eg har venta på å få klørne i ein tablet heng saman med smartboard. Eg trur at i mange tilfelle kan ein klara seg med ein prosjektør og ein tablet. Ser ein på funksjonalitet og pris så trur eg i alle fall at ein tablet dekkjer mange av områda eg treng. Og det er klart at kombinasjonen tablet og prosjektør er nokre høvdingar billegare enn pc, prosjektør og smartboard (berre smartboard kostar over 20 høvdingar).

«PC-tabbe i Buskerud fylkesting – digi.no : Personlig teknologi»

FreeNAS

FreeNAS is a free NAS (Network-Attached Storage) server, supporting: CIFS (samba), FTP, NFS, AFP, RSYNC, iSCSI protocols, S.M.A.R.T., local user authentication, Software RAID (0,1,5) with a Full WEB configuration interface. FreeNAS takes less than 32MB once installed on Compact Flash, hard drive or USB key.

Definitivt verdt å kikka på!

Nettbasert tankekart: MindMeister – think together

Mindmeister dukkar og opp som eit alternativ for å laga tankekart (mind maps)på nettet. Ser betre ut enn bubbl.us, men eg trur mindomo er det som er mest brukbart…

MindMeister – think together: «MindMeister is a collaborative online mind mapping tool – you can capture your thoughts and share them instantly with friends and colleagues.

MindMeister supports all the standard features of a classic mind mapping tool – only online, and with as many simultaneous users as you like! Learn more…»

Media/Flash-video

Har endeleg konvertert nokre av videoane eg har laga til flashformat.
Ein presentasjon av grafiske organisatorar som vart laga til ein konferanse
i nord-Noreg for rettleiaren min i fjor:
http://guttorm.hveem.no/media/go/ (Det var litt skummelt å snakka til datamaskina…)

Ein liten reklamefilm som vart brukt av HSH på utdanningsmesser i fjor
(på iPod og videokanon):
http://guttorm.hveem.no/media/hsh/

Og til sist ein liten introduksjon i digitale forteljingar for elevane mine til MS Photostory 3:
http://guttorm.hveem.no/media/photostory/

Programmet eg brukte til konvertering var Visifly. 
Skjermfilminga som du ser i presentasjonen av grafiske organisatorar og 
photostory kan ein gjere med Camtasia studio.