Praktisk verktøy: Ketarin

Har testa Ketarin i dag og ser at eg vil spara ein del tid ved å bruka dette programmet.

Kort fortalt har eg ei verktøykasse på USB-disken med diverse program for fiksing, sjekking osb. Der har eg lasta ned program som 7-zip, autoruns, google earth, flash osb. slik at dei er klare til installering. Med jamne mellomrom oppdaterer eg installasjonsfilene. Det slepp eg no!

I Ketarin har eg no valgt ein del program som skal oppdaterast automagisk. Det vil seie at dei nyaste installasjonsfilene vert lagt inn der av seg sjølv (så lenge eg kjører Ketarin med jamne mellomrom).

Og så kan ein sjølvsagt dela fila med oversikt over programma

via Lifehacker

Kort oppskrift på å bruka podcasting med iTunes

Laga ein gong ein liten snutt om dette her

Det finst mange gratis språkressursar elevane kan bruka for å øva seg.

Ved hjelp av podcasting (forklaring av konseptet her: http://www.commoncraft.com/podcasting, meir info her http://no.wikipedia.org/wiki/Podkast)

Podcast steg for steg:

1. http://www.apple.com/no/itunes/download/

2. installer programmet itunes (ein kan bruka andre program og)

3. Start programmet itunes

4. I programmet vel du "Podcaster" og så podcastoversikt på venstre side

5. No får du eit utval av podcastar. Nokre er gratis og nokre koster nokre kroner. Finn fram til ein du likar og klikk "Abonner"

6. Etter at du har installert iTunes kan du klikka her for å gå til oversikta over språk-kurs.

Dersom du klikker abonner på noko så vil du få nye episodar til pcen automatisk. Vidare kan ein stilla inn slik at desse automatisk vert kopiert over til ein mediaspelar slik at ein kan høyra det på bussen, båten, flyet eller medan ein trener…

Nokre døme for språkopplæring:

Learn French
French for beginners
Elles er det fleire innan engelsk, italiensk, spansk, japansk, tysk og faktisk norsk.

Sjølv har eg vel hatt mest nytte av photoshop user tv. Tipser elles om Experiment of the week. Eller så kan ein jo sjå korleis Jamie Oliver lagar mat…

Nrk og TVNorge har forresten mykje eigenprodusert materiale gratis tilgjengeleg på itunes. ItunesU kan du utforska og…

Lektion.se – din kollega på nettet.

Den svenske nettsida lektion.se er kanskje den største nettsida for svenske lærarar og andre som arbeider i skulevesenet. Det finst fleire tusen tips og idear ein sjølv kan dra nytta av. Akkurat no er det 164 430 medlemmer på sidan, meg inkludert.
Det norske alternativet har over 5700 digitale læremiddel.
Veit du om fleire slike gode ressursar så legg igjen ein kommentar.

Lektion.se är ett internetbaserat läromedel producerat av lärare
för lärare. Grunden är en idébank, en databas där
du snabbt och enkelt kan skicka in, söka och hämta lektionsmaterial.

På lektion.se finns ett Forum där du kan kommunicera med kollegor
över hela landet och en länksamling med bra länkar som medlemmarna
själva lagt in. Förutom det kollegiala utbytet finns också
ett Leverantörsarkiv där du enkelt söker bland 1000-tals skolleverantörer
och ett Jobbarkiv, där du hittar alla lediga lärarjobb – i hela
Sverige.

Vår ambition är att göra lektion.se till den bästa tjänsten
för lärare på Internet. (lektion.se)

Smart tillegg til Powerpoint: LiveWeb

Rett som det er har ein lyst til å setja inn nettsider i presentasjonar. Vanleg praksis er vel å enten leggja inn eit bilete av nettsida eller å leggje til ei lenke slik at ein opnar nettsida i nettlesaren.
Heldigvis har nokon funne ut at dette er upraktisk og laga eit tillegg til powerpoint det du set inn nettsida direkte i powerpoint.
Nettsida oppdaterer seg medan ein kjører presentasjonen.
Nevnte eg at det var gratis?
Les meir og last ned her: http://skp.mvps.org/liveweb.htm

Tips: Presentasjon som Flash?

No om dagen ser eg at mange legg ut presentasjonar på Slideshare. Eg likar ikkje å leggje ut eige omateriale på andre sine serverar, spesielt ikkje viss det er andre som tener på mitt materiale, Og i tillegg har vilkår dei kan gjera akkurat som dei vil med, akkurat når dei vil…
Ikkje at eg tener noko på det eg legg ut (utanom tilbod om å halda føredrag og slikt).
Eg vil gjerne ha retten til å sletta mine presentasjonar og filer når det passar meg. Heldigvis disponerer eg eige sub-domene og serverplass.

Ein kan jo ikkje gardera seg mot alt og at ting eg eventuelt vil sletta frå serveren forsvinn med ein gong, wayback machine har jo vore praktisk ein heil del gonger.

Men tilbake til saken: Presentasjon som flash. Og då gjerne powerpoint til flash. Det finst faktisk ei veldig enkel løysing på det.
Gratis til og med! Høyrt om Impress? Kva med Openoffice?
Visste du at du kan eksportera presentasjonar frå Impress som Flash (.swf)?
Det visste ikkje eg heller før i dag, for det er ingen som har spurt meg om det før.

Mitt neste prosjekt er herved å testa eksport frå Mindmanager til Powerpoint-fil som eg opnar i Impress og lagar Flash av! (Eller så vert det skjermfilming med verktøy som t.d. Camtasia i Mindmanager..)

Og med Openoffice installert igjen har eg Windows på nynorskgir eit lokalisert brukargrensesnitt for nye marknader i vekst og minoritetsgrupper», tru om me er i vekst eller minoritetsgruppe…), kontorprogram på nynorsk, nettlesar på nynorsk og nyhendeprogram på nynorsk. Fine greier.

Wikimindmap – Wikipedia som tankekart!

Via ihodet.no kom eg over wikimindmap.com som har ein interessant funksjon. Du skriv inn søkeord og så hentar nettsida ut informasjon frå wikipedia og presenterer resultatet som eit tankekart.
Naturlig nok sjekka eg «mind map» først og det såg lovande ut. Elles kan ein jo søka opp «Norway» og nokre stikkord om kva wikipedia inneheld der.
Og sjølv om ein ikkje kan velja den norske versjonen av wikipedia i menyen på wikimindmap.com kan ein jo sjølvsagt manipulera linken slik at ein får ut resultat på norsk…
Denne lenka gir det resulat frå den norske versjonen av wikipedia når ein søkjer på NRK: http://www.wikimindmap.org/viewmap.php?wiki=no.wikipedia.org&topic=NRK

Og då har eg bytta ut wiki=en.wikipedia.org med wiki=no.wikipedia.org i adressefeltet.

Praktisk måte å få ut viktige stikkord eller struktur frå wikipedia! Prøv sjølv!

Ubuden gjest – en Digital Fortelling

Nettstedet er laget av Anita Aasheim Knutsen, og er utviklet som en besvarelse av en obligatorisk oppgave ved Masterstudiet i IKT i læring ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Det finnes flere Internettsider som tar opp sjangeren Digitale Fortellinger og «de syv elementene» på norsk, men ingen som beskriver hvordan man rent praktisk jobber med dette steg for steg.
Forankring i kunnskapsløftet (L06)

I tillegg til å være en metode kan arbeidet med Digitale Fortellinger være et kunnskapsmål i seg selv. I fagplanen for Norsk i Kunnskapsløftet (L06) sies dette under norskfaget:
7. årstrinn ”- lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet og ved hjelp av digitale verktøy” (s.13) ”
– bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene” (s.13)
10. årstrinn ”- bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster” (s. 14)

Derfor håper jeg at dette nettstedet kan være en ressurs for arbeid med digitale fortellinger fra mellomtrinnet og oppover.

Kommentar:
Her finst det informasjon både til lærar og elev. Fleire viktige moment vert teke opp i rettleiinga, m.a. åndsverklova.
Korleis vurderer du slike fortellingar? Her er eit forslag til kva du kan sjå etter: http://stud.hsh.no/arbeider/2007/Fortell/vurdering.htm
http://stud.hsh.no/arbeider/2007/Fortell/sjangeren.htm

Og digitale fortellingar i photostory er såpass enkelt at til og med første klasse kan bruka det!
I staden for tekst kan dei t.d. fortelja/spela inn lydkommentar til bileta.
Det kan vere lurt å bruka t.d. teikningar for å fortelja eventyr eller liknande.

og lurer du på kva photostory og digitale fortellingar er kan du kikka innom
Http://guttorm.hveem.no/media/photostory for ein liten demo.

Oppdatering på innhald.

Har gjort nokre forandringar på bloggen:
– ZoomClouds er fjerna (lite brukt og vart ikkje som forandra)
– Blogroll frå Bloglines er fjerna (Vart litt mange, men har 190 på lista sjølv)
– Delte nyhende frå tre kategoriar er lagt til (Boksar til høgre nede på sida)

Håpar dette vert betre.
Og vil du har litt oppsummeringar frå det eg les kan du kikka i desse tre kategoriane:
Edu
Bloggar
.NO-Edublogs

Tips: GeoPolar

Om geoPolar.no:
geoPolar er et webatlas og en kunnskapsbase for nordområdene, med hovedfokus på områdene i og omkring Lofoten, Barentshavet og Svalbard. Kartdata og annen informasjon vist i geoPolar, hentes direkte fra leverandørene av datasettene og er derfor høyaktuelle og ofte sanntidsdata.

geoPolar eies av miljøverndepartementet og er finansiert med støtte fra HØYKOM.

 GeoPolar ser ut til å verte ein brukbar læringsressurs for oss i nordområda.

Sjå sjølv på: http://www.geopolar.no

Kjelde: Høyvis

Digg – MIT Sketching – gammalt nytt, nytt håp?

Det er ei stund sidan eg såg denne videoen frå MIT Digg – MIT Sketching, men no har eg funne fram til filene som trengst for å gjera det same på min eigen pc!
Programvaren er nemleg Microsoft Physics Illustrator. Programmet er eigentleg utvikla for Tablet-pc og prøver du å lasta ned installasjonsfilene frå i alle fall eg utan tablet feilmelding.
Heldigvis har nokon lagt ut ein versjon som ikkje krev tablet-versjonen av windows. Sjekk her…
Det kan vere ein ide å sjå videoen ovanfor, samt å kikke på brukarrettleiinga til programmet.