Dubestemmer.no: NY UNDERVISNINGPAKKE FOR DE FRA 9-13

Teknologirådet, Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet håper at undervisningsopplegget vil legge til rette for dialog mellom barn, foreldre og skole slik at overvåkning blir unødvendig. (digi.no)

Dubestemmer.no har no lagt ut innhald tilpassa aldersgruppa 9-13.

 • Er det greit at foreldre sjekker internettloggen og mobilmeldingene til barnet sitt?
 • Tøff bak tastaturet? Om mobbing på nett og mobil.
 • Skal 10-åringer kunne legge ut utfordrende bilder av seg selv på nett?

Litt av innhaldet:

 • Hvordan vil DU bli sett?
 • Var det du som sendte den dritkjipe meldingen?
 • Ble du forelska i lillebroren din?
 • Skrev du stil om den hesten der???
 • Det er mange som ser DEG
 • Det handler om RESPEKT
 • Hvem snakker du med – EGENTLIG?
 • HVEM skal bestemme?
 • Hvem kan du STOLE på?
 • Lar DU deg lure?
 • Litt KJEDELIG men nyttig informasjon for FORESATTE

Klassesett kan du bestilla her.

Videoane og døma eignar seg godt som inspirasjon og utgangspunkt for diskusjon om nettvett og nettbruk.

Digi har omtale av pakken her.

Du kan lesa meir om temaet hos t.d. Aftenposten

NRK.no: Kunnskapsministeren mener skolene bør kunne straffe elever som bruker for mye tid på Facebook og lignende i skoletiden.

NTB/NRK/VG har i dag hatt ein del tabloide overskrifter… VG Nett har kommentert på bloggen til Solhjell, Teknisk Beta har kommentert det heile her.

Solhjell seier det slik (du finn opptaket her):

Må sette klare grenser
– Vi må få elevene til å forstå at vi må sette klare grenser for bruk av Facebook i skolen og ha sanksjoner. Men det skal være lokal handlingsfrihet. Den enkelte skole og lærer må avgjøre.

Kva gjer du når eleven gjer noko heilt anna enn det han eigentleg skal gjera? Gir beskjed/ kastar han ut / oppfordrer han til å gå ut? Ein kan/kan ikkje kasta ut elevar.

Mange elevar er ikkje vant til å bruka IKT for å læra, dei er meir vant med å bruka det til underhaldning og kommunikasjon. Heldigvis er det ein del oppegåande elevar og, sjå t.d. her, her eller her.

Facebook kan vere eit ypparleg verktøy for læring sjå berre her, her eller her.

Eg meiner dette handlar meir om klasseleiing og pedagogikk.

Det er vel det Solhjell og meiner?

Oppdatert:

Solhjell presiserer i sitt blogginnlegg:

“Det skal vere opp til den lokale handlefriheten. Det er neppe (riktig) å forby, men å sørge for det samme som ellers. Sette klare grenser, ha klare regler, få elever til å forstå og vere med på dei, ha sanksjonar når dei blir brutt”

Med andre ord, noko heilt anna. I grunn det stikk motsatte av den siste overskrifta! Fascinerande. Det hadde vore interessant å høyre kva nokre av dokke som var i salen oppfatta at eg sa?

Interne lenker:

Facebook gir dårligere karakterer,

Klart du kan

Eksterne lenker:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=542613

http://www.aftenposten.no/meninger/article3047568.ece

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.6584447

Vil du bli ein litt betre lærar?

I så fall kan det vere lurt å henta inspirasjon og tips til korleis ein kan verte endå betre til det ein gjer.

100 opne, gratis leksjonar ligg klare på spelelista her, ferdig sortert etter tema.

Ein klarar nok ikkje å få til alle på ein gong, men set deg gjerne eit mål om at du skal bli betre på nokre av tinga som vert nemnt i  videoane.

eXe: programvare for å laga digitale læringsressursar

For ei tid tilbake kom eg over eXe-learning, programvare for å utvikla læringsressursar.

Frå eXe si nettside:

The eXe project developed a freely available Open Source authoring application to assist teachers and academics in the publishing of web content without the need to become proficient in HTML or XML markup. Resources authored in eXe can be exported in IMS Content Package, SCORM 1.2, or IMS Common Cartridge formats or as simple self-contained web pages.

Ei oversikt kan ein sjå her:

eXe: Oversikt

Eksport til SCORM, IMS, vevside, tekstfiler og ipod-notat.

Det er rimeleg enkelt å setja saman ein læringsressurs i dette programmet. Ein kan henta inn artiklar og nettsider gjennom i-frame. Ein kan laga quizzar, refleksjonsspørsmål, setja inn java-applets og mykje meir.

I tillegg kan ein arbeida direkte i HTML-koden (embed, script m.m.). Det er kanskje ein fordel  å kunna litt om html, men ikkje naudsynt.

Eit døme på korleis det kan bli kan du sjå her.

Gjemmesiden: Tips til gjenbruk og administrasjon i LMS

Svend Andreas har skrive eit godt innlegg om korleis han administrerer kursa og læremidla sine i HiST sitt LMS. Eg pleier å innleiia LMS-kurs med at «dersom ein er villig til å ofra sommarferien til å jobba intensivt med klargjering i LMS kan ein kanskje ta fri heile hausten».

Ein kan gjera klart mykje på førehand, det er og lurt å nummerera innhaldet, laga mapper med diskusjonar, lærestoff, prøvar/testar og anna som vert synlege  på gitte tidspunkt. For det første gjer dette det enklare for elevane å vite kvar dei er, kva dei held på med og kva arbeidsoppgåver dei har.

For det andre vil du som lærar ha mapper du kan leggje ferdig oppgåver og slik i etter kvart, men du treng ikkje å visa det til elevane før dei treng det.

Prinsippet verkar i både fronter og it’s learning. Eg ser ikkje bort frå at det kan vere lurt å leggje innhaldet på sitt eige område i LMS, i fronter heiter det «mitt arkiv», slik at ein ikkje mister innhaldet når gamle rom vert sletta og nye rom oppretta.

Svend Andreas har og lagt ut ein liten skjermvideo der han forklarar korleis han administrerer ved hjelp av ei TODO-liste.

Etterlysning: lærarar i praktiske fag

Eg er på jakt etter bloggarar, framragande pedagogar og læringsressursar innan følgjande studieretningar:

Bygg- og anleggsteknikk
Byggteknikk
Anleggsteknikk

Klima, energi- og miljøteknikk
Overflateteknikk

Teknikk og industriell produksjon

Kjøretøy

Bilskade, lakk og karosseri

Arbeidsmaskiner
Anleggsmaskinmekaniker

Elektrofag

Helse- og sosialfag
Helsearbeider

Restaurant- og matfag
Kokk- og servitørfag

Design og håndverk
Frisør

Dersom du veit om nokon, eller har lyst til å bli ein av desse så legg igjen noko i kommentarfeltet eller ta kontakt via twitter, msn eller e-post.

Digitalt kompetent? Klart du kan!

Mange er kanskje i tvil om dei tør eller kan bruka digitale verktøy i læringa, grunngjevinga er ofte at ein føler at ein ikkje kan verktøyet/tenesta godt nok.

«Eg kan ikkje slike datagreier» eller «Elevane kan så mykje meir..» er to utsegn eg reknar med at fleire av lesarane her på bloggen har høyrt frå lærarar tidlegare.

Det gjer ikkje noko! Pleier eg å svara, grunngjevinga kjem her.

 • Du som fagperson og lærar veit kva temaet (Ibsen, ww2…) handlar om.
 • Du veit kriteria for eit godt innhald, ei god besvaring, ein god prosess.
 • Du veit kva du vil at elevane skal oppnå gjennom arbeidet/læringa/prosessen.

Elevane bør bli intodusert med mål og ikkje minst kjenneteikn på kvalitet, gjerne vurderingskriterier og. Om du i tillegg har «sjekklister»  for å hjelpa elevane på vegen gjer du elevane sjansen til å lykkast. Du gir elevane fritt spelerom til å bestemma korleis dei vil visa deg at dei har oppnådd måla. Om dei vel dipity, moviemaker, powerpoint, tekstdokument, flash, føredrag eller liknande treng ein ikkje leggja seg opp i.

Elevane kjenner no alle rammene rundt prosessen/aktiviteten/arbeidet og kan no bruka vurderingskriterier, sjekklister og andre hjelpemiddel for å vurdera seg sjølv og kvarandre. Du som lærar kan bruka elevane sine vurderingar og reflektera saman med elevane over arbeidet og korleis dette heng saman med mål, kjenneteikn på kvalitet osb. Eg trur og at du som lærar kjenner igjen kvalitet uansett format.

Elevane får jobba aktivt med eiga læring, dei veit kva mål dei arbeider mot, dei veit korleis dei vert vurdert og tenkjer nok over si eiga læring på ein litt anna måte enn det dei kanskje er vant til. Du kan sjølvsagt involvera elevane i utvikling av mål, kjenneteikn og vurderingskriterier der det passar.

Du som lærar må bestemma rammene rundt prosessen, men la gjerne elevane bruka verktøy du ikkje kan, har høyrt om eller synest er relevante (Nokre elevar går kanskje på ein smell…).

Kva trur du? Kommentarfeltet er opent!