Dysleksi? Prøv OpenDyslexic #ndla

Dette er eit tips eg håper mange kan ha nytte av. Dersom det er vanskeleg å lesa tekst på pc finst det fleire hjelpemiddel tilgjengeleg. Det er utvikla ein skrifttype som skal gjere det lettare å lesa dersom ein har dysleksi. I tillegg finst det fleire måtar å bruka denne skrifta på. Du kan bruka den i nettlesaren som tillegg, det finst ein eigen nettlesar med skrifta innebygd for ipad og iphone, smarte bokmerker og skriveverktøy.

OpenDyslexic is a new open sourced font created to increase readability for readers with dyslexia. The typeface includes regular, bold, italic and bold-italic styles. It is being updated continually and improved based on input from dyslexic users. There are no restrictions on using OpenDyslexic outside of attribution.

via OpenDyslexic – Dyslexia Fonts.

 

 

Korleis blir til dømes NDLA med tillegget aktivert i chrome?

NDLA med OpenDyslexic
NDLA med OpenDyslexic

Meir informasjon

Nedlasting

iOs-app: OpenWeb

Prøvd? Gi gjerne tilbakemeldingar i kommentarfeltet.

 

Potensielt praktiske verktøy

Welcome to Learning Tools, from UBC Arts ISIT. The e-learning tools listed here are publicly available for academic use, within and outside the University of British Columbia. Periodically, Arts IS releases new tools to this site, so please check back in the future to see what’s new. You are invited to explore these exciting new learning tools, and make free use of the learning objects they generate for educational or research purposes.

via Welcome to Learning Tools.

Her finn ein verktøy for tidslinjer, håndskrift, uttale og andre verktøy ein sannsynlegvis kan bruka for å laga læringsressursar. Gratis og nedlastbart. Men ein kan og redigera rett på skjermen. Skal testast snart, men om du tester er du svært velkommen til å leggja igjen kommentarar.

Teacher Experience Exchange

Popplet. It features a combination of mindmapping, online bulletin board and alternative presentation tool. Due to its ease of use and powerful features, Popplet has great potential for a wide range of grade levels. You can even use it as your classroom homepage! Let’s take a look at the features and some classroom strategies.

Tip: Watch this step-by-step video on using Popplet in the classroom.

Posted via email from ghveem

Lag enkle læringsressursar med wallwisher

I går skreiv eg litt om Khan Academy som har laga ein fantastisk læringsressurs for å drilla, testa og læra matematikk. Dei har veldig mykje anna spanande og, men det er kanskje ikkje så smart å gi elevane beskjed om å surfa innom nettsida for å læra seg matematikk. Det er ofte lurt å strukturera litt for elevane. «Les side X, besvar oppgåve Y, samarbeid med naboen om oppgåve Z og bruk nettside Q som støtte.
Det finst mange måtar å gjera slikt på, men eg vel å fortelja om desse:

Eg bruker t.d. mindmanager for å laga planar for timar. Då bruker eg den innebygde nettlesaren («browser» heilt nede til høgre for å surfa til t.d. www.ndla.no. Så klikker eg meg fram til sidene eg vil elevane skal lesa og klikker så «Add to topic». Då får eg ei liste med nettsider som skal besøkast og denne lista kan eg så dela med elevane som eit interaktivt kart i pdf, som nettsider eller som enkeltside i vårt LMS. Elevane treng ikke mindmanager.

Eg bruker http://exelearning.org/ for å laga sider (og inkluderer ei side på ndla.no lett), deretter eksport til nettsider eller til IMS/læringspakkar i LMS.

Men så, tilbake til Khan academy. Korleis skal eg få til noko slikt?

Eg har testa og funne ut at http://Wallwisher.com ikkje kan gjera det same, men det er brukande likevel.
Dobbeltklikk for å laga ein boks, skriv inn tekst og legg inn lenke til ressurs. Elevane kan svara ved å dobbeltklikka og så skriva tekst og/eller lenka til noko. Og du som lærar kan sjølvsagt velje å moderera svara. Eller ein kan henta inn svara i eit eksternt skjema i t.d. google docs. Du treng ikkje kursing for å ta i bruk wallwisher, det er rimeleg intuitivt.

Test gjerne http://www.wallwisher.com/wall/ghveem og gi gjerne kommentarar direkte på dømet og i kommentarfeltet her.

Posted via email from ghveem

Praktisk verktøy: Ketarin

Har testa Ketarin i dag og ser at eg vil spara ein del tid ved å bruka dette programmet.

Kort fortalt har eg ei verktøykasse på USB-disken med diverse program for fiksing, sjekking osb. Der har eg lasta ned program som 7-zip, autoruns, google earth, flash osb. slik at dei er klare til installering. Med jamne mellomrom oppdaterer eg installasjonsfilene. Det slepp eg no!

I Ketarin har eg no valgt ein del program som skal oppdaterast automagisk. Det vil seie at dei nyaste installasjonsfilene vert lagt inn der av seg sjølv (så lenge eg kjører Ketarin med jamne mellomrom).

Og så kan ein sjølvsagt dela fila med oversikt over programma

via Lifehacker