Macros for Teachers: Short cuts in Word to point out grammatical errors (via @JaspreetK1)

Tar det litt lang tid å retta språkfeil i engelske tekstar? Rutineprega arbeid kan ein heldigvis av og til automatisera og effektivisera. Endå betre: Jaspreet har gjort ein stor jobb for deg!

 Retting på datamaskin kan være møysommelig arbeid. Når jeg påpeker språkfeilene i elevtekster, merker jeg at jeg gir nesten de samme kommentarene  om igjen og om igjen. Jeg lurte på om det gikk an å effektivisere prosessen.        Det fikk meg til å undersøke om jeg kunne lage noen hurtigtaster som kunne automatisere merknader om forskjellige språkfeil og andre kommentarer. I Word bruker jo man hurtigtaster som Ctrl + C for å kopiere en tekst,  Ctrl + V til å lime inn en kopiert tekst osv.      Ved bruk av MAKROER i word har jeg oppnådd akkurat dette. Nå slipper jeg å skrive samme merknader om igjen og om igjen. Jeg har også funnet ut at jeg kan sende mine koder til andre og de kan bruke dem på sin PC

via Correcto Ergo Sum: Macros for Teachers: Automatiserte Merknader / Short cuts in Word to point out grammatical errors.

Dette kan vere ei vel så god løysing som markin og knappesett. Eg har ikkje skrive særleg om Markin tidlegare, heldigvis har Bjørn Helge, Elisabeth og Inger Hilde skrive, tenkt og delt noko. Kanskje det er nokon som vil gjere det same for bokmål og nynorsk og?

IDE: Vurdering for læring og personleg logging

Ever wonder why you’re having a bad day, or even a good one? Is there an ongoing problem in your life that you just can figure out? If you’ve got a free minute, just fill out this daily form to help you diagnose the problem by analyzing how you think, act, and feel.

Les artikkel eller sjå video først!

Kortversjon: dagleg logging i eit skjema/rekneark viser progresjon og anna.

Artikkel: Fill Out This One-Minute Form Every Day and Find Out Why Your Life Sucks (or Doesn’t).

Ideen: Tilpass reknearket slik at det handlar om læring og (eigen)vurdering. Spørsmåla som allereie står der kan kanskje brukast, dei påverker kanskje læringa? Kvar elev kan ha sitt eige rekneark og så dela det med læraren. Noko å sjå på saman ved undervegsvurdering?

Kva spørsmål ville du hatt med?

Kva har du lært i dag?

Kva idear har du delt?

Fikk svi for juksingen da han begynte på lærerskolen – Kva gjer me med oppgåvene?

Den gamle og nye skole

– Jeg forstår ikke at ikke lærerne setter ned foten og sier nei til mobiltelefoner, mp3-spillere, og pcer med nettverktilgang under prøvene. Jeg vet uansett disse sakene om juks fører til mye debatt på lærerværelsene om dagen, sier Iversen, som med sin utdannelse ikke har jobbet i skolen selv, men jobber som pedagog.

– Det er på høy tid at det fokuseres på dette. Lærernes hovedoppgave er at elevene skal tilegne seg kunnskap, det gjør de ikke ved juksemetoden. Da skyter de seg selv i foten, sier han.

Eg trur fleire må tenkja nytt når det gjeld prøvar og vurdering. Spør ein etter fakta så er det ofte veldig lett å finna ferdige svar på internett. Tradisjonelle oppgåver om forfattarar og andre tema finst det og ferdige svar på, m.a. på http://www.daria.no/skole/ og http://www.skoleforum.com/stiler/artikkel/det.aspx?id=3765. Det finst fleire slike sider, oppgåvene vert ikkje registrert som plagiat i plagiatkontrollen til ephorus heller.

Er det mulig å juksa (finna ferdige svar) på oppgåvene er det vel oppgåvene som er for dårlege?

Klarer me å laga andre typer oppgåver som ikkje spør etter ting som ligg ferdig, men heller utfordrer til å bruka kjelder på ein god måte?
Er eksamensforma på denne måten?
Kan ein kanskje bruka mappevurdering i faga og så avslutta med ein muntleg presentasjon/eksamen med utgangspunkt i denne? Vil ein få vist fleire kompetansemål og unngå skippertak til eksamen dersom ein jobber med mappevurdering gjennom heile året?

Posted via email from ghveem

Norsksidene

Norsksidene

Bokmål | Nynorsk

Norsk Nettskole og Globalskolen står bak den åpne ressursen www.norsksidene.no. Høgskolen i Volda har bidratt med blant annet sjangersider, og grammatikksidene er kvalitetssikret av Ann Kristin Molde. Språkrådet har gått gjennom sidene om komma.

Nettressurs med fokus på sjanger og grammatikk. Dersom du bruker Markin kan du godt leggje inn ressursar herfrå.

Posted via email from ghveem

Vurdering: NTNUs Open CourseWare – itunes.ntnu.no

Bevis for læring – kan alt vurderes? – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Bevis for læring – kan alt vurderes? (HD) – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Hva er kompetanse? – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk Fagdidaktisk komponent
Hva er kompetanse? (HD) – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk Fagdidaktisk komponent
Metoder for formativ vurdering – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Metoder for formativ vurdering (HD) – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Muntligkompetanse og klasseromssamtaler – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Muntligkompetanse og klasseromssamtaler (HD) – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Sosiale medier og digitale tekster – Info –

Hildegunn Otnes NORD6110 Nordisk Fagdidaktisk komponent
Sosiale medier og digitale tekster (HD) – Info –

Hildegunn Otnes NORD6110 Nordisk Fagdidaktisk komponent
Vurdering for læring og ledelse – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Vurdering for læring og ledelse (HD) – Info –

Henning Fjørtoft legg ut videoførelesingar knytt til vurdering. Verdt å ta ein kikk på.

via: http://bestpraksis.blogspot.com/2010/11/etter-og-videreutdanning-for-norsklre…

Posted via email from ghveem

Global Education Conference – Home

The 2010 Global Education Conference is being held November 15 – 19, 2010, online and free.  Sessions will take place in multiple time zones and multiple languages over the five days.   For those «tweeting,» the hashtag is #globaled10.

The conference is a collaborative and world-wide community effort to significantly increase opportunities for globally-connecting education activities.   Our goal is to help you make connections with other educators and students, and for this reason the conference is very inclusive and also is provides broad opportunities for participating and presenting.   While we have an amazing list of expert presenters and keynote speakers, we will also have some number of presenters who either have not presented before or have not presented in Elluminate–please encourage and support them, as  they are likely to be a little nervous! 

There is no formal registration required for the conference, as all the sessions will be open and public, broadcast live using the Elluminate platform, and available in recorded formats afterwards.  There is a limit of 500 live attendees for any given session.   Links to watch the sessions will be posted the weekend before the conference begins, in the «Sessions» and «Schedule» pages, and recording links will be listed in the session descriptions soon after each day’s sessions.  To verify that your computer system is configured correctly to access Elluminate, please run the self-test here.   

Klikk innom Sessions for å sjå direkte eller i opptak.

Posted via email from ghveem

Eksamen på PC?

Denmark is a country which has traditionally embraced modern technology. For over a decade pupils have been able to type up their exam answers on computers.

The Danish government says if the internet is so much a part of daily life, it should be included in the classroom and in examinations.

Sanne Yde Schmidt, who heads the project at Greve, says: «If we’re going to be a modern school and teach them things that are relevant for them in modern life, we have to teach them how to use the internet.»

Vanskeligare og meir samansette oppgåver!
I tillegg må ein kunna bruka det ein har lært.

Udir: les.

Posted via email from ghveem

Mappa-mi.no

Eg har jobba ei stund eit verktøy for digitale mapper og karriereveildening. I morgon skal dette presenterast for mellom anna UDir, men du kan jo få smugkikka her Mappa mi og så kan du sjølvsagt kikka innom mappa-mi.no.
I notata mine står det mellom anna at dette er ei system som har fokus på den lærande. Ein samlar informasjon, reflekterer og dokumenterer i bloggar (så mange du vil), legg inn presentasjonar, oppgåver, videoar (last opp eller hentar direkte frå youtube). Ein kan melda seg inn nokre grupper frivillig, medan andre grupper berre er for klassen. Treng ein hjelp frå ein professor, ei tante eller vil visa fram til medelevar, føresette eller ein potensiell arbeidsgivar kan ein gjera med eit eller to klikk (ein kan bestemma datoar dei kan få sjå og). Ein kan senda inn presentasjonssider til læraren. Då vert sida låst inntil læraren gir kommentar og eventuelt frigjer sida for vidare arbeid.
Ganske spanande, men mykje teknisk arbeid (CSS, PHP, oversetting, administrering).

Nevnte eg at løysinga støtter feide og kan jobba saman med Moodle (då under namnet mahoodle)?