Førre veke var eg pÃ¥ ITU-konferansen…

Fekk med meg ein del interessante presentasjonar, spesielt føredraget om emnekart var nyttig. Fekk og med meg at den flytande menyen på itu sine nettsider er generert frå emnekart, der teksten som er størst er den som ligg nærast aktuell artikkel i emnekartet, interessant!

Elles fått kontakt med ein del personar eg ser fram til å høyra frå.

ITU-konferansen 2004

Førespurnadar

har no sendt epost til steinar hov, og sendt førespurnad om aktuelle grupper for utprøving til ein del personar ved hsh.

Deler av skisse

Temaet mitt er emnekart/tankekart og bruk av dataverkty for å arbeida med desse. Bruk av mindtools (definert av Jonasson), der topicmap vert det eg kjem til å sjå på. Vurderer om eg skal kobla dette til læringsstrategiar eller læringsstilar. Dersom nokon er interesserte i eit samarbeid eller liknande er det berre å ta kontakt.

Utgangspunktet for interessa er at eg byrja bruka Mindmanager for ei tid tilbake, og det var eit program som passa mine læringsstrategiar.

Innleiinga i masteroppgåva vert basert på denne:

«Etter Ã¥ ha jobba ei stund i eit program for Ã¥ laga emnekart introduserte eg dette programmet for ei med sterke lese- og skrivevanskar. Etter ei kort innføring starta ho arbeidet pÃ¥ eiga hand. Ei stund seinare fekk eg tilbakemelding pÃ¥ at ho hadde klart Ã¥ skriva elleve sider pÃ¥ ein dag, ei kraftig auke i forhold til dei to sidene ho vanlegvis klarte Ã¥ produsera pÃ¥ ein dag. Dette var interessant, var det programmet, eller var det mÃ¥ten Ã¥ arbeida pÃ¥, eller var det noko anna som gjorde forskjellen? Korleis vil dette vera for andre? Passar dette for alle? Er den einskilde sin læringsstrategi avgjerande?»

Etter noko tenking trur eg det vert mest aktuelt Ã¥ bruka cmap, sidan det er gratis…

Litteratur frå Jonasson, Novak og ein del andre..

Statistikk

er vanskelege greier, det er nokre år sidan eg vart ferdig med 3mx, og
tydelegvis har eg gløymt (eller fortrengd) ein heil del…

Master

NÃ¥r det gjeld masteroppgÃ¥va skal eg skriva om bruka av mindtools, og dÃ¥ med vekting pÃ¥ emnekart, og korleis dette kan passa med ulike læringsstrategiar…

men…

eg mÃ¥ jo hugsa at øæå ikkje vert særleg bra… og Ã¥ skru av footer…