Under opninga på itu-konferansen

merka eg meg at Morten Søby, leiar av ITU, sa dette:

«Vi trenger en digital agenda som … gir digital kompetanse, kvalitet i læringsutbytte og gode læringsstrategier»

«Det ville vært fantastisk dersom de nye læreplanene hadde vært laget som et emnekart»