1001 – ein fin start på del og bruk

Sidan starten i februar har Del og bruk fått 1001 medlemmer, det er imponerande at så mange lærarar og skulefolk samlar seg for å dela tankar og diskutera på nettet. Rundt om i landet sit det mange lærarar og tenkjer på det same (vurderingskriterier, måloppnåing, stegark, rubrikkar, nettvett osb). Kanskje nokre manglar andre eldsjeler å diskutera med og finn dei i norskgruppa, spanskgruppa, ei av LMS-gruppene eller gruppa for vurdering for læring?  I tillegg melder fleire og fleire seg inn i den digitale delingsarenaen, det dukkar opp stadig nye fjes på bloggar, twitter og ikkje minst på Del og bruk. Det vert lagt merke til og

bardvegar om del og bruk

Kva framtida vil visa er ikkje godt å seie, alt vert drive på dugnad av Svend Andreas Horgen, Margreta Tveisme, Ingunn Kjøl Wiig, Rolf-Anders Moldeklev og underteikna.

Tal og statistikk er ofte viktig motivasjon, her er litt frå Del og bruk:

Oppdatering:

Og eitt døgn seinare er det 1056 medlemmer….

Delogbruk kan og treffast på http://delogbruk.noDel og bruk - statistikk feb-apr

Tags: ,

Digitalt kompetent? Klart du kan!

Mange er kanskje i tvil om dei tør eller kan bruka digitale verktøy i læringa, grunngjevinga er ofte at ein føler at ein ikkje kan verktøyet/tenesta godt nok.

«Eg kan ikkje slike datagreier» eller «Elevane kan så mykje meir..» er to utsegn eg reknar med at fleire av lesarane her på bloggen har høyrt frå lærarar tidlegare.

Det gjer ikkje noko! Pleier eg å svara, grunngjevinga kjem her.

  • Du som fagperson og lærar veit kva temaet (Ibsen, ww2…) handlar om.
  • Du veit kriteria for eit godt innhald, ei god besvaring, ein god prosess.
  • Du veit kva du vil at elevane skal oppnå gjennom arbeidet/læringa/prosessen.

Elevane bør bli intodusert med mål og ikkje minst kjenneteikn på kvalitet, gjerne vurderingskriterier og. Om du i tillegg har «sjekklister»  for å hjelpa elevane på vegen gjer du elevane sjansen til å lykkast. Du gir elevane fritt spelerom til å bestemma korleis dei vil visa deg at dei har oppnådd måla. Om dei vel dipity, moviemaker, powerpoint, tekstdokument, flash, føredrag eller liknande treng ein ikkje leggja seg opp i.

Elevane kjenner no alle rammene rundt prosessen/aktiviteten/arbeidet og kan no bruka vurderingskriterier, sjekklister og andre hjelpemiddel for å vurdera seg sjølv og kvarandre. Du som lærar kan bruka elevane sine vurderingar og reflektera saman med elevane over arbeidet og korleis dette heng saman med mål, kjenneteikn på kvalitet osb. Eg trur og at du som lærar kjenner igjen kvalitet uansett format.

Elevane får jobba aktivt med eiga læring, dei veit kva mål dei arbeider mot, dei veit korleis dei vert vurdert og tenkjer nok over si eiga læring på ein litt anna måte enn det dei kanskje er vant til. Du kan sjølvsagt involvera elevane i utvikling av mål, kjenneteikn og vurderingskriterier der det passar.

Du som lærar må bestemma rammene rundt prosessen, men la gjerne elevane bruka verktøy du ikkje kan, har høyrt om eller synest er relevante (Nokre elevar går kanskje på ein smell…).

Kva trur du? Kommentarfeltet er opent!

Reale triks – Dagbladet.no

Dagbladet (db.no) har laga ein serie med Reale triks .

Videoane viser fysikk i praksis, sannsynlegvis noko å bruka i undervisinga…

Her er alle episodane:

Tar du utfordringen?
2009 22. feb 2009

Slik utfordrer du Snåsamannen
2009 21. feb 2009

Verdens kjappeste triks?
2009 19. feb 2009

Trekk raskere enn din egen skygge
2009 18. feb 2009

Veddemål ved bardisken
2009 17. feb 2009

Få fyrstikkene til å leve
2009 16. feb 2009

Det magiske matpapiret
2009 15. feb 2009

Flytter objekter med tankekraft
2009 14. feb 2009

Lag en bombe med smell i
2009 13. feb 2009

Får du til tepose-trikset?
2009 7. jan 2009

Få mynten til å hoppe
2009 5. jan 2009

Lag ild med hendene!
2009 4. jan 2009

Sjekketriks med papir
2009 3. jan 2009

Kraftig oppblåst astronaut
2009 2. jan 2009

Lag plasma av en drue
2009 1. jan 2009

Et helt ubrukelig triks
2008 31. des 2008

Slik ser «Smoke on the water» ut
2008 30. des 2008

Stoffet som lar deg gå på vannet
2008 29. des 2008

Få en tepose til å fly
2008 28. des 2008

Fikk du penger til jul?
2008 27. des 2008

Robert Krampf sitt prosjekt, Experiment of the week, er ein meir omfattande ressurs.

Digi.no: Vet ikke om lærere får penger til IKT

«… på spørsmål fra digi.no til kommunikasjonsavdelingen i
Kunnskapsdepartementet, er det ingen som kan svare på hva som er satt
av til IKT

– Det har ikke blitt satt av noe spesifikt til IT, sier Baastad til digi.no

Hun viser imidlertid til side åtte og ni i strategidokumentet for videreutdanning av lærere der det står:

Videreutdanning må også ivareta sentrale elementer i Kunnskapsløftet
som vurdering, tilpasset opplæring, bruk av IKT i faget samt
vektlegging av grunnleggende ferdigheter.
» (digi.no)

IKT er ikkje og bør ikkje vere eit eige fag, eller fagområde. Ein skulle jo tru at EVU heng saman med kunnskapsløftet slik at lærarar får kunnskap om digital kompetanse i akkurat dei faga dei får vidareutdanning i. Det er nok mange lærarar som har teke IKT 1 eller 2 der dei lærte grunnleggjande filbehandling, office (inkludert frontpage) og kanskje litt programmering. Eg håper det ikkje vert vidareutdanning i IKT, men meir av typen IKT i naturfag, norsk, matematikk osb.

Det ein treng opplæring i er vel heller prinsipp som virker uavhengig av kva teknologi ein har tilgjengeleg. Og så bør det sjølvsagt vere fokus på IKT i faga.

Pressemeldinga frå udir kan lesast her.

Digi.no: – Sett av en milliard til IKT i skolene

Knut Yrvin uttalar seg på digi.no om satsinga på ikt i skulen

Kunnskapsløftet blir en bløff hvis ikke lærerne får IT-hjelp, mener Knut Yrvin.

Her er det fleire gode argument å plukka opp.

Lærere er praktiske dyr og trenger opplæring i IKT som er tilpasset den nasjonale læreplanens krav til IT-ferdigheter

Skolen trenger en IKT-reform. Så lenge ansvaret er overlatt til hver enkelt lærer som skal utforme lokale læreplaner og det ikke er avsatt midler, er svaret gitt at Kunnskapsløftet blir en bløff, mener Yrvin.

Selv er Yrvin ingeniør og sammenligner Kunnskapsløftet med å bygge en bro.
– Det hjelper ikke med flotte tegninger av en bro. En ingeniør må vite alle detaljer for å få den til å være både trygg og funksjonell, sier han.

Nokon som er uenige?