#nkul IKT i matematikk: Geogebra

1:10:49 PM: #nkul Geogebra er fri og open programvare. Kan brukast gratis heime og på skulen.

1:11:04 PM: #Nkul Har eigen wiki for deling av opplegg: http://bit.ly/sByns

1:13:33 PM: #nkul kan brukast som teikneverktøy, gjerne komb. med rutenett. Konstruksjonsverktøy. Tips: du kan skjula hjelpelinjer. Dynamisk: Eksperim.

1:15:12 PM: #nkul Geogebra kan visa visualisering av deling av brøk. Tips: perspektivtegning, ferdig opplegg: http://is.gd/zMw7

1:17:53 PM: #nkul Tips: du kan ordna verktøyknappane slik du vil. Skjula enkelte verktøy. Dynamikk er viktig for utforsking og å visa samanhengar

1:24:02 PM: #nkul glider er ein smart funksjon ved grafar. Skriv inn funksjon og manipuler med glider for å forandra graf. Utforskring. Rekneark

1:26:30 PM: #nkul Tips til opplegg: «Potetforbruket i Norge». Tal sans. henta frå SSB. Plotting -> regresjon (reglin)-> likning m.m.

1:28:30 PM: #nkul Tips: Pythagoras av Bjørn Smedstad. Dynamisk arbeidsark. http://is.gd/zMIK og http://is.gd/zMIW

1:33:32 PM: #nkul Norsk Geogebra institutt held til her: http://www.geogebra.no/

#nkul – Vurdering av samansette tekstar, Ove Eide og Carsten Ohlmann

10:33:47 AM: #nkul Tekstbegrepet har forandra innhald. Korleis skal ein vurdera om ein tekst er god eller ikkje?

10:39:13 AM: #nkul Bok: Generasjon.com – mediakultur blandt barn og unge. Forf: Elise Seip Tønnesen

10:40:59 AM: #nkul Bok: Skjermtekstar av Ture Schwebs (red.) 1994 (hib.no)

10:42:11 AM: #nkul: Bok: tekst.no, Schwebs og Otnes 2001

10:47:24 AM: #nkul Å kunne bruke digitale verktøy – Er ein paraply.

10:48:17 AM: #nkul Literacy – grunnleggande did. modell.: søke, kritisk vurdere, kreativt (re)kontekstualisere og formidle

10:51:35 AM: #nkul Vurdering av samansette tekstar (Berre eit problemord i den setn. AV)

10:52:44 AM: #nkul Svært få norsklærarar har omfattande kompetanse for produksjon og vurdering av samansette tekstar

11:01:11 AM: #nkul Krava til samansette tekstar kan bli for avanserte. Skal krava vere dei same i RLE som i media og kommunikasjon?

11:03:09 AM: #nkul Norsklærarar har ein tendens til å oversjå tekniske feil i ein produksjon. Gir karakter etter fagleg innhald. Er det rett?

11:05:12 AM: #nkul Me må vurdera desse tekstane ut frå samanhengen dei er produsert i og ikkje minst med måla.

11:06:15 AM: #nkul Samansett tekst eignar seg for tilpassa vurdering. Bøker har god analyse av alle andre sjangrar enn samansette tekstar…

11:08:24 AM: #nkul: krit: utnytte pot. i semiotisk ress. samspelet mellom elem. kkomposisjon. estetisk kval. «det vi ikkje klarar setje ord på», kreativ.

11:09:28 AM: #nkul Refererer til Hjørdis Hjukse si masteroppgåve: http://is.gd/zKMD

11:11:21 AM: #nkul Kva er det som skapar god kvalitet, kva er talent? Vanskeleg å sei kva det er, men ein veit kva det er når ein ser det.

11:12:10 AM: #nkul Skule er øving! Me legg grunnlag for noko…

11:13:54 AM: #nkul krit: innhald, kjeldebruk/etikk, teknisk kvalitet, engasjement, grundighet. (11 kriterier etter Hjukse)

11:17:04 AM: #nkul Tolkingsfellesskap er viktig (kompetansemål + vurderingskriterier?)

11:20:42 AM: #nkul utg.pkt for vurd. 1. uttrykket: lyd, bilde, levande bilde, skrift. 2. innhaldet: fagleg, kjeldebruk, disposisjon. 3. Samspel/heilsk.  4. Kontekst.

11:21:52 AM: #nkul Kva skal ein leggje vekt på denne gangen innan: uttrykk, innhald, heilskap og kontekst? Viktig for vurdering

11:23:52 AM: #nkul Ein kan leggje vekt på prosessen. Ved utg. av 10. /vgs må ein nok vurdera meir produkt.

11:26:41 AM: #nkul Refleksjonen er viktig. Nokre legg vekt på refleksjonen etterpå. Refleksjon kan vere ein viktig del i pros. og vurdering av prod./pros

11:28:18 AM: #nkul Frå salen: Mappevurdering kan hjelpa med å samla opp ting/refleksjonar frå prosessen

11:39:26 AM: #nkul Det blir vist fleire gode samansette tekstar. Tipsar om ein av mine tidlegare elevar sin: http://is.gd/zLaF (5. trinn)

11:47:40 AM: #nkul Batman – ein samansett tekst i 4 bitar. http://www.youtube.com/ozansaklig (Elevprodukt)

12:00:55 PM: #nkul Tipser om Tilt – magasin frå http://www.lmu.no/

#nkul: New Millenium Learners. Evidence from empirical research Dr. Francesc Pedro, OECD.

9:05:24 AM: #nkul RT @NielsD: Dagens keynote er igang nå her: http://z.pe/3VK – husk – vises best med IE eller med FF på MAC

9:23:10 AM: #nkul Technology is shaping learners lives

9:27:10 AM: #nkul mykje bruk av ikt, men lite på skulen. Mange elevar i EU som ikkje bruker IKT i skulen

9:31:19 AM: #nkul Det blir fleire og fleire som har god kunnskap, forskjellig bruk avh. av kjønn. Jenter viser meir moden bruk av teknologi.

9:32:59 AM: #nkul Gutar bør læra noko av jentene innan IKT-bruk og….

9:35:38 AM: #nkul IKT gjer at det vert større forskjellar (sosioøkonomi)

9:43:27 AM: #nkul Lite dokumentasjon på om IKT har noko seie for læringseffekten. (Tips: Learning by, with or through computers, G. Salomon m.fl)

9:44:15 AM: #nkul Dei ressurssterke lærer mest (men det er vel eigentleg uavhengig av IKT?)

9:49:09 AM: #nkul Kan skulen konkurrera med MMOG? Som å samanlikna ein Hollywoodproduksjon med «ferievideoen»

9:50:20 AM: #nkul Viktig å bli kjent med kulturen til NML, det kan gi spanande mulighetar. Virtuelle verdenar blir oftare brukt i skulen.

9:51:06 AM: #nkul web 2.0 gir elevane /NML ei stemme

9:53:01 AM: #nkul Sikkerhet: Viser ein fantastisk video frå klicksafe.de. Kva skjer når me slepp «internett» inn i heimen.

9:54:40 AM: #nkul: Her er videoen frå klicksafe: http://bit.ly/JX4iT

9:55:39 AM: #nkul Elevane likar kanskje ikkje best å læra med IKT, grupper og praktisk arbeid går framfor

9:56:39 AM: #nkul NML føretrekk fjes til fjes-undervising.

9:58:22 AM: #nkul IKT verkar auka convenience, produktivitet, ekte engasjement (eller underhaldning)

9:59:32 AM: #nkul elevane veit dei lærer betre med samarbeid, tek med hensyn til det?

9:59:48 AM: RT @einberg: #nkul Hvis elevene er motiverte og er klar over hva de skal lære seg, bør og kan de selv få velge læremidler og læringsmåte…

NKUL – Ressursar og oppsummering dag 1.

Først nokre praktiske:

Videostream og opptak frå NKUL (ikkje alle sesjonar)

Niels Damgaard, Biblioteksentralen, Oslo har laga samleside for NKUL her

Straum frå twitter kan du sjå her.

Det er mange som bloggar under konferansen, dei er velkomne til å leggje inn trackbak/ping/kommentar hit.

Kort bloggliste:
Bjørn Helge
http://matematikklererensverden.blogspot.com/
http://iktivgs.blogspot.com/
Elles:

Har testa liveblogging via twitter i dag. Det verka rimeleg greit, ting eg skreiv med #nkul vart samla opp på bloggen, måtte berre hugsa på //NLB// og //ELB// for å starta og slutta ein post. Håper dei som synest det vert for mykje filtrerer bort alt med #nkul frå meg.

Liveblogginga om NDLA vart forresten skrive på ein telefon, staumkontaktar utan straum er lureri…

Har elles hatt gleda av å treffa mange kjente folk frå twitter, del og bruk, IKT i læring og andre.

#nkul: Læringsressurser i teknologi og design for grunnskolen. (NRK)

11:38:43 AM: #nkul: http://nrk.no/teknologi_og_design/

11:40:38 AM: «#nkul: Læringsressurser i teknologi og design for grunnskolen. (NRK)» les meir: http://guttorm.hveem.no/blogg/2009/05/

11:48:19 AM: #nkul NRK: arkivet til NRK (lyd/bilde) kan eigna seg som læringsressurs. http://nrk.no/skole er på lufta, treng brukarnamn/passord

11:49:53 AM: #nkul NRK: Læremiddelet blir lansert for alle til hausten, men det er klart til bruk no

11:50:39 AM: #nkul NRK: Læremiddelet er det første som er utvikla internt i nrk

11:52:28 AM: #nkul NRK: praktisk, oppgaver lite tekst. Naturfag, matematikk, kuns og handverk, samfunnsfag. 52 kompetansemål. Lite tekst, praktisk retta

11:53:48 AM: #nkul NRK: Kompetansemål med tilhøyrande læringsressursar finn ein i lærarrettleiinga (PDF). Eiga oppgavesamling med praktisk oppgaver.

11:56:18 AM: #nkul NRK: Verktøyskapet viser bilete og forklaring på kva utstyr som kan brukast.

11:58:09 AM: RT @royeide: For å komme til #delogbruk kan du bruke adresse http://delogbruk.no

12:06:30 PM: #nkul NRK: viser prosessen med å utvikla eit nytt akebrett, frå Newton.

Liveblogging frå #NKUL

9:44:03 AM: «Liveblogging frå #NKUL» les meir: http://guttorm.hveem.no/blogg/2009/05/

9:47:19 AM: #nkul: første økt: Rektor Torbjørn Digernes, NTNU, Digital kompetanse i de grunnleggende ferdigheteneKunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

10:06:14 AM: #nkul: Åpning: Digernes. bruk av IKT i læring. Oppfatninga har gått frå IKT som erstatting av lærar til IKT som verktøy for læring

10:07:22 AM: #nkul: Digernes: Me har eit betydlig handicap dersom me ikkje meistrar IKT

10:10:53 AM: #nkul: Digernes: NTNU har 25 000 brukarar på its-learning. Distribusjon av læringsmiddel.

10:11:11 AM: #nkul: Digernes: Aukande bruk av streaming, i eksamensperioden: ca 800 videovisningar kvar dag.

10:13:27 AM: RT @oysteinj: NKUL streames via http://bit.ly/CKDQR

10:18:51 AM: #nkul RT @oysteinj: Statsråden viser videoklipp fra 1967, shopping from home, se http://bit.ly/vOGfD

10:21:15 AM: #nkul Solhjell: IKT kjem ikkje til å handla om teknikk, men mellommenneskelege forhold og sosiale relasjonar

10:23:00 AM: #nkul Solhjell: IKT i skulen: utvide perspektivet, ikkje berre verktøy, men og digital danning

10:24:33 AM: #nkul Solhjell: dig.verktøy kan få skulen til å vera meir virkelighetsnær

10:25:24 AM: #nkul: Solhjell: Musikk: LP-> Singel, CD -> unge forholder seg til tilgjengelighet. (youtube, spotify, wimp..)

10:26:15 AM: #nkul Solhjell: frå ein til mange, til mange til mange. Potensiale for auka deltaking og deling. Produsere innhald, forbetra innhald.

10:27:02 AM: #nkul Solhjell: handsopprekking: #delogbruk over halvparten i salen kjenner til og er medlemmer…

10:28:18 AM: #nkul Solhjell: Me skal ikkje berre læra verktøy, men samfunnsnyttig bruk. Breiare forståing og bruksevne.

10:32:22 AM: #nkul Solhjell: Det er godt med utstyr i bhg, men bruken er sporadisk. Kompetanse og utvikling må løftast

10:34:03 AM: #nkul Solhjell: Lærarane er avgjerande, og på IKT i skulen…

10:36:56 AM: #nkul Solhjell: Me har eit enormt potensiale til å bli mykje bedre på deling i skulen. (#delogbruk kan vere eit verktøy)

10:38:35 AM: #nkul Solhjell: Natteravn-reklame: Vi var der da det ikke skjedde. (NB ikkje regjeringa sitt slagord). Dette gjeld og skulen, tidleg innsats

10:39:45 AM: #nkul Solhjell: Bruk IKT til å henta inn verda utanfor i skulen. Unge kjem til å ha enorm kompetanse på IKT, men er bruken god nok?

10:40:31 AM: #nkul Solhjell: Becta: ungdom bruker nettet til underhaldning, lite eiga skaping. Det er ikkje automatikk i at ein brukar kompetansen

10:41:24 AM: #nkul Solhjell: Noreg er eit av få land med IKT i læreplan. Lærar-komp må opp. IKT vert integrert i ny lærarutdanning

10:41:33 AM: RT @oysteinj: #nkul Solhjell referer til Becta-rapport om web 2 i skolen, http://bit.ly/Lzcv3

10:42:20 AM: #nkul Solhjell: Ser på muligheten for å utvikla ein nasjonal prøve i digitale ferdigheter

10:46:33 AM: #nkul Solhjell: Viser NRK Skole_ http://www.nrk.no/kanal/undervisning/skole/733314.html

10:48:45 AM: RT @geirdahlberg: også jeg blogger fra #Nkul; http://hovsweblog.blogspot.com/

10:51:34 AM: #nkul Solhjell: refererer til: http://is.gd/zqBp . Framhevar at han sjølv kunne gjera noko med det. Deltaking og deling spelar ei rolle

10:52:02 AM: #nkul Solhjell: oppsummering: tidleg innsats, lærarkompetanse må opp.

Leksjonar i mindmanager

I am going to discuss three scenarios in which you might commonly use MindManager for: lectures, essay writing, big projects (especially group projects). If there is a map in my example maps or a scenario that I have not covered that you would like addressed, drop me a comment and I’ll do my best.

Leksjon 1
Leksjon 2

Leksjonar i mindmanager

I am going to discuss three scenarios in which you might commonly use MindManager for: lectures, essay writing, big projects (especially group projects). If there is a map in my example maps or a scenario that I have not covered that you would like addressed, drop me a comment and I’ll do my best.

Leksjon 2

Leksjon 2