Mind Mapping: Map Tasks with Mind42

Mind Mapping: Map Tasks with Mind42: «Manage your mind-mapping tasks and ideas with Mind42, an innovative mind-mapping web application that runs inside your browser. Mind42 is easy to use and quite intuitive; you can tweak your map using simple keyboard shortcuts and customization options, plus, you have the option of publishing your map or collaborating with other people to make your map more robust.»

Oppdaga nett eit nytt nettbasert verktøy for tankekart. Kjem kanskje tilbake med erfaringar om det ser lovande ut. (Via lifehacker.com)

Søkja mastergrad IKT i læring?

Eg gjettar at nokre av lesarane her er over middels interesserte i IKT i læring.
Og dersom de ikkje har snappa det opp så finst det ei masterutdanning med sju ulike profilar innan IKT i læringhøgskulen Stord/Haugesund. Søknadsfristen går ut den 15. april, så om du er interessert bør du skunda deg…

Fakta | master IKT i læring

Studietid: 2 år
Studiepoeng: 120
Studiegrad: Master
Studiested: Stord
Opptakskrav: Bachelor
Søknadsfrist: 1. mars eller 15. april 2007 – søk her

Kva er grafiske organisatorar?

Ein 7 minuttars videopresentasjon knytt til grafiske organisatorar ligg tilgjengeleg på http://fenja.hsh.no/lager/ghv/guttorm.wmv

Eg tek gjerne i mot kommentarar og tilbakemeldingar. Har du spørsmål er du velkomen til å senda meg ein e-post på guttorm@hveem.no

(det er min første test med programmet eg laga presentasjonen i …)

Fullført mastergrad!

I dag har eg endeleg fullført mastergradsstudiet innan IKT i læring.
Eg har arbeidd med grafiske organisatorar i læringsarbeid.
I oppgåva kartlegg og skildrar eg forskjellige element innan dette området. Vidare ser eg på kva som kan skje når ein bruker ein grafisk organisator i ein læringsprosess basert på problembasert læring.

Oppgåva er nesten ein halvt års arbeid og tel 30 studiepoeng (10 vekttal).

Eg fekk gode tilbakemeldingar på presentasjonen og den vert lagt ut med kommentarar.

Kort fortalt kan ein seie at begrepet grafiske organisatorar inkluderar mange verktøy, bruksmåtar og metodar. I arbeidet har eg ikkje hatt rom for å gå inn på mange, men har gjort eit utval av perspektiv. Den første delen av oppgåva viser at det er mange moglege val ein kan gjere dersom ein skal bruka slike verktøy.

Masteroppgåva i pdf

Presentasjonen med kommentarar i powerpoint-format.

Eg set pris på tilbakemeldingar og kommentarar, gjerne som kommentarar til denne posten, i eigne bloggar (send i så fall trackback) eller på e-post til guttorm@hveem.no

Endeleg! Masteroppgåva er levert!

Etter mykje slit, lange dagar og lite søvn er endeleg masteroppgåva levert!
No er det «berre» presentasjonen som gjenstår før sommarferien. Ja, og eit jobbintervju då…

Masteroppgåva har tittel: Bruk av grafiske organisatorar i læringsarbeid. PDF-versjon vil bli gjort tilgjengeleg etter presentasjonen…
Om du lurer på kva ein grafisk organisator er så kan kanskje biletet under gi deg ein viss ide.