Leksjonar i mindmanager

I am going to discuss three scenarios in which you might commonly use MindManager for: lectures, essay writing, big projects (especially group projects). If there is a map in my example maps or a scenario that I have not covered that you would like addressed, drop me a comment and I’ll do my best.

Leksjon 1
Leksjon 2

– Skolen blir ikke bedre av IKT (bt.no si sensasjonsoverskrift frÃ¥ à se Bratthammar si masteroppgÃ¥ve)

– Skolen blir ikke bedre av IKT: «- Skolen blir ikke bedre av IKT

Departementet vil bli skuffet i sin storsatsing på IKT for å øke læringsutbytte og endre organisasjon i skolen. – Det virker ikke, sier masterstudent Åse Bratthammer.

Publisert: 30. jan. 2005, 06:00
Oppdatert: 30. jan. 2005, 01:23
i BT.no av LENA VERMEDAL

– En bombe. Slik karakteriserte Gavriel Salamon, en av verdens fremste forskere på IKT og læring, masteroppgaven til Bratthammer. Denne uken gikk hun opptil eksamen ved Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) og fikk beste karakter.»
————————————
Åse sa vel at IKT ikkje verka som ein endringsagent eller katalysator for å endra pedagogisk praksis og metode i skulen. Ho sa vel ikkje noko om at skulen ikkje vart betre med eller utan IKT. Men at det er forskjell i forventningar politisk og i praksis i skulen er det fint å få dokumentasjon på.

«Ingen av de spurte mente de ville oppnå bedre resultater eller bli en bedre lærende organisasjon gjennom bruk av IKT. Lærere mente IKT tok vekk fokus fra læringen.»

Viktig poeng, men snakkar me her om læringa til elevane eller organisasjonen?

«- Skolen må ta i bruk fordelene. Alle kjenner fordelene ved tekstbehandling. Det er en selvfølge. Det finnes simulasjoner og animasjoner som kan være veldig verdifulle for enkelte elever, men det må bare ikke ta overhånd.»

Nye ting er spanande, etter kvart forsvinn noko av spaninga, det er vel kanskje dit me har kome med IKT i skulen no. IKT kan brukast til mykje forskjellig rart, det er ikkje dermed sagt at det er nødvendig å bruka det til alt..
Skal ein utvikla digital kompetanse mÃ¥ ein og kunne velje bort IKT når det ikkje høver.

«Når din datter kommer hjem klokka tre om natten, og du ønsker å fortelle henne noe viktig. Hvordan gjør du det? Sender henne en faks, eller en e-post? Selvfølgelig ikke. Du kaller henne til kjøkkenbordet og formidler budskapet øye til øye.»
Gavriel Salomon

Leksjonar i mindmanager

I am going to discuss three scenarios in which you might commonly use MindManager for: lectures, essay writing, big projects (especially group projects). If there is a map in my example maps or a scenario that I have not covered that you would like addressed, drop me a comment and I’ll do my best.

Leksjon 2

Leksjon 2

Tankekart-rammeverk, kommunikasjon med EA @ emptech

Sendte epost til ei av dei som hadde presentasjon om tankekart i england på bett..

Dei held no på å utvikla eit rammeverk innan tankekart og var svært interessert i informasjon og samarbeid..

Eg trur dei har bakgrunn i dysleksi, ho eine sa i alle fall at ho hadde sterk dysleksi, medan begge har forska pÃ¥ omrÃ¥det ei stund…

Spanande!

g

——- Forwarded message ——-

From: ea

To: ««Guttorm Hveem'»

Cc: «Abi James»

Subject: RE: talked with you at bett, norwegian master-student, working with mindmapping in learning (teachereducation)

Date: Thu, 20 Jan 2005 07:59:15 -0000

Thank you so much and I am copying this to my colleague. We will be in

touch and will also pass on any information we gather as we try to work out

a framework. Many many thanks again for the time and trouble you have

taken.

Best Wishes E.A.

Mrs E.A. Draffan

Visiting Research Fellow

Assistive Technology Group

School of Informatics

University of Manchester.

The History of Memory Techniques Leading to Mind Maps by Tony Buzan

Since human beings first walked planet Earth, memory has been one of the main concerns and interests. If early homo sapiens forgot, it was not only a matter of not remembering, it was often a matter of no longer living: if you could not remember which snakes were poisonous; which fruit was nutritious; where you had hidden your implements and weapons; where swamps, quick-sands and chasms were located; and where your secret supplies of food were, you did not get many more opportunities to try to remember anything!

Looking at memory from this basic and survival point of view, we quickly realise that memory is not just a matter of recalling shopping lists and information for exams – it is literally a matter of life and death. It is for this reason that all cultures throughout history have devoted large amounts of their time and energy to making sure that there ‘memory systems’ were both excellent and improving.