NKUL 2013

Klart for NKUL? Det blir lagt til rette for samskriving undervegs, og eg planleggjer å samla ein god del på Storify. Det ligg allereie ein del klart.

Lurer du på korleis du kjem i gang med twitter? Sjå introduksjonskurs frå Eva eller les ti råd her.

Eg skal og prata, og håper sjølvsagt at du og vil prata:

S3C – Videreutvikling av NDLA gjennom brukerkontakt og bruk av sosiale medier
Målgruppe V: videregåendeMålgruppe Y: yrkesfagMålgruppe L: lærerutdanningMålgruppe S: skoleeier/leder
(Rom: R8)
«Synes det er råkult at elever kan finne feil i oppgave, dele det på twitter, og en uke senere er oppgaven rettet!» NDLA ønsker engasjerte brukere som melder ris og ros. Bare slik kan vi opprettholde et læremiddel som er levende og oppdatert i en verden der sannhetene stadig endres.

Eg kjem til å vera ein del på NDLA.no sin stand, kom gjerne og hels på!

 

Augneblinkar og innspel frå NKUL. Sett saman av Guttorm/@ghveem

NKUL 2013 går mandag 6. mai til onsdag 8. mai i Realfagbygget ved NTNU i Trondheim. Tema er bl.a BYOD, klasseledelse, spill i undervisning og digital dannelse.

http://storify.com/ghveem/nkul-2013

 

 

#nkul Paul Chaffey: På høyden i en flat verden

12:05:49 PM: #nkul – Hvordan globalisering og innovasjon forandrer spillereglene. Skolens rolle i en verden i endring .

12:07:50 PM: #nkul Chaffey: http://paulchaffey.blogspot.com/

12:09:00 PM: #nkul Chaffey: Endringane kjem raskare. Ein må investera slik at ein kjem ut styrka. Utdanning og forskning er viktig for å komma bedre ut

12:11:20 PM: #nkul Chaffey: 18% arbeideri helse og omsorg i dag. i 2025 blir det rundt 25%. Halvparten av dei som er i skulen må utd. seg til H&O-sekt

12:12:58 PM: #nkul Chaffey: Korfor er sjømat, olje og gass viktig? Utdanning er viktigare, me treng fleire kunnskapsekspertar. «The search for talent»

12:14:19 PM: #nkul Chaffey: Det spelar mindre rolle kvar i verda du er født, dersom du har kompetanse. Stadig fleire får kompetanse. Ref. Thomas Friedman

12:16:26 PM: #nkul Chaffey: «Det spiller ingen rolle hvilken farge katten har så lenge den kan fange mus.»

12:16:55 PM: #nkul Chaffey: To hoveddrivkrefter: politikk og økonomi

12:17:15 PM: RT @junebre: #nkul Chaffey viser til Friedmands bok http://bit.ly/q5QB8 den anbefales, en veldig god bok

12:18:30 PM: #nkul Chaffey: Ein kan gjera jobben der det passar best, der kompetansen er best. Referansar til Slumdog Millionaire.

12:20:06 PM: RT @kyrkjebo: #NKUL – ser at ca 90% av alle skjermar er fylt med Twitter/Facebook etc Og vi snakkar om å hindre elevane i å gjere det samme?

12:20:40 PM: RT @junebre: #nkul i norge gjør vi ting vi ikke kan – viser til oljeindustrien (håper det er slik, det er utvikling)

12:23:06 PM: RT @t_rodland: En liten historie fra idag: Rektorene i tønsbergskolen annulerer vedtak om å stenge for facebook, twitter, nettby, youtube ..

12:23:20 PM: RT @t_rodland: Riktig lenke til Tønsbergskolen som snur i «facebook»saken: http://bit.ly/jlLoI

12:24:18 PM: #nkul Chaffey: Kan ein tenkja seg noko dummare enn å laga noko som konk. med Microsoft og gir det bort gratis? http://opera.no

12:25:26 PM: #nkul Chaffey: Lite hjemmemarked. Treng me ein norsk søkemotor, nettlesar, teleselskap? Kundane er over heile verda.

12:26:28 PM: #nkul Chaffey: Kven kunne spå at sms og twitter skulle bli ein suksess? Kva blir det neste? Spelkonsollar? MP3-spelar? Legal nedlasting?

12:27:37 PM: #nkul Chaffey: Me må ha kompetanse for å beherska ting som kjem. Dybde og breddekunnskap er viktig. Fiksar me dette i skulen?

12:28:26 PM: #nkul Chaffey: Abelia: «Hvordan står det til med ikt i skolen?»

12:28:59 PM: #nkul Chaffey: Me er ikkje flinke nok på FOU og digitale læringsressusar i skulen

12:31:04 PM: #nkul Chaffey: Bygg og anleggsbransjen: samme informasjon må leggjast inn 7 gonger frå teikn. til ferdig hus. Ref. Hegnar om Nav – diskettar

12:33:51 PM: #nkul Chaffey: Skolespm 1: Hvorfor finnes skolen?

12:35:11 PM: #nkul Chaffey: 1. nasjonsbygging og dann.. 2. Opplær. til yrke i arb.liv. 3. Bygge ned sos. skiller i samf. 4. Sørge for komp. til glo. konk

12:35:40 PM: #nkul Chaffey: Ref: Disrupting Class: Clayton M. Christensen

12:36:34 PM: RT @ceciliea: @junebre 25 % av tiden til å lete? derfor 25 % fler må jobbe i helse og omsorg om 10 år? #NKUL

12:37:21 PM: RT @junebre: #nkul Disrupting class http://bit.ly/146Mez den er og verdt å lese (merkelig at alle de gode bøkene kommer fra ikke-pedagoger)

12:39:08 PM: #nkul Chaffey: For å konkurrera mot verden må ha enda meir kompetanse. Klarar me dette? Nei. Ein må finna område/kjernekompetanse.

12:39:32 PM: #nkul Chaffey: Kva med alt det me ikkje greier?

12:39:52 PM: #nkul Chaffey: Skolespm. 2: Hva slags virksomhet er skolen?

12:41:10 PM: #nkul Chaffey: Løsningsbutikk? (konsulenter) Standardisert verdiøkende prosess? Tilrettelegger av brukernettverkt?

12:42:56 PM: #nkul Chaffey: Refererer til televerket/telenor, bankar.

12:44:22 PM: #nkul Chaffey: Skuleendring 1: Spillteknologi og simulatorar. Ikkje berre forsvaret og flyselskap lenger. Blir fleire og fleire muligheter

12:45:04 PM: #nkul Chaffey: ein del av dette vil bli levert frå utsida. Kommersialisering

12:45:57 PM: RT @nielsivar: simuleringspill for lærerrollen – http://bit.ly/6MYnh

12:46:02 PM: #nkul Chaffey: Skuleendring 2: Podcasting og modularisering. Oxford, iTunes U, NTNU Open

12:47:19 PM: #nkul Chaffey: http://youtube.com/edu for å sjå om igjen førelesingar. Bedre læringseffektar fordi ein kan sjå fleire gonger?

12:48:01 PM: #nkul Chaffey: VGO og grunnskule kan nyta godt av podcastinga til større UNI.

12:48:53 PM: #nkul Chaffey: Skuleendring 3: Kunnskapsdeling i nettverk. Refererer til #delogbruk

12:49:43 PM: #nkul Chaffey: Lederbloggar er viktige for å bedriftar..

12:50:59 PM: #nkul Chaffey: forestillinga om kva me gjer saman og kva me gjer aleine kjem til å forandra seg.

12:52:24 PM: #nkul Chaffey: Mange lærarar diskuterer med kunnskapsministeren @bardvegar vha sosiale tjenester.

12:53:31 PM: #nkul Chaffey: viser @arnek, @ingwii og @junebre sine bloggar på storskjerm.

#nkul Sosial web og læring – liveblog

9:06:11 AM: «#nkul Sosial web og læring – liveblog» les meir: http://guttorm.hveem.no/blogg/2009/05/

9:08:03 AM: #nkul Søby: Grunnleggjande ferdigheter ligg i botn.

9:09:22 AM: #nkul Søby: Kompetanse er vidt, fører over i danning. Angår heile mennesket. Handlar m.a. om å takla kompleksitet.

9:10:23 AM: #nkul INFO: Sosial web og læring vert ikkje streama, lenke til prezi kjem rundt kl 1020…

9:11:09 AM: #nkul Søby: Digital dømmekraft er særs viktig når ein tenkjer på web 2.0. (Ref: «Digital skole hver dag», ITU)

9:14:47 AM: #nkul Søby: ITU lanserer boka Delte meninger saman med Grande Røys. -> http://deltemeninger.no

9:14:58 AM: RT @jaoverla: #nkul sosial web; morten påstår: viljen til konsentrasjon over en bok er liten blant de unge. Tvilsom påstand

9:15:54 AM: #nkul Søby: ITU og Uninett ABC fusjonerer og blir senter for IKT i utdanning i haust. 40-50 tilsette…

9:17:42 AM: #nkul Søby: Horizon report: Digital komp. mange barn og unge tek ikkje i bruk det fulle potensialet i dei nye verktøy

9:19:28 AM: #nkul Søby: Tar vi høyde for en flat verden? Det står ofte dårlegare til med digital kompentanse blandt politikarar, @bardvegar er eit unnta

9:20:44 AM: #nkul Søby: Tips Millenials (Howe og Strauss), Nettgenerasjonen (Tapscott) New mill. learners (OECD)

9:21:03 AM: RT @jaoverla: #nkul sosial web – se http://bit.ly/32VzI

9:23:00 AM: #nkul Søby: Rapport viser at bruken hovedsaklig handlar om samhandling, sosiale relasjonar, chatting, dele video/bilete, følgje med…

9:23:16 AM: RT @jaoverla: #nkul sosiale medier: se http://bit.ly/AA2s

9:25:05 AM: #nkul Søby: Både proffe og amatørar kan laga godt innhald. Viser video: http://bit.ly/s4B2U

9:26:18 AM: #nkul Søby: Tipser om siste boka til Lawrence Lessig: http://remix.lessig.org/

9:27:36 AM: #nkul Søby: Ein skule som ikkje er i stand til å møta noko av den digitale mediautviklinga og utnytta mulighetar går glipp av læringsmuligh.

9:29:11 AM: #nkul: Horntvedt: Hva er veien videre? Læringsmuligheter. Korleis kan ein tenkje nytt med teknologi.

9:29:40 AM: RT @jaoverla #nkul den skolen som ikke er med i tiden og tar i bruk ny teknologi er virkelighetsfjern – men har ikke skolen alltid vært det?

9:33:56 AM: #nkul Hontvedt: Ungdom er skeptiske til å blanda det seriøse i nettsamfunn (Ref, stoltenberg/facebook)

9:35:05 AM: #nkul Hontvedt: Facebook kan vere ein læringsressurs. Viser til disk. om historisk facebook. Sjå D. Boyd-video på http://itu.no

9:36:25 AM: #nkul Hontvedt: Samanhengen mellom tekno. og måten den blir brukt på i læring er avgjerande. Læraren er viktig.

9:37:11 AM: #nkul Hontvedt: Viser fan fiction http://www.fanfiction.net (370 000 i sjangeren Harry Potter)…

9:38:06 AM: #nkul Søby: poengterer at elevar som ikkje er så gode til å skriva på skulen kan levera lange gode tekstar på fanficion. Det er interessant

9:38:37 AM: RT @jaoverla: #nkul sosial web – se http://bit.ly/XdbnF

9:40:25 AM: #nkul Hontvedt: viser blåblokka http://www.skole.trondheim.kommune.no/eberg/6klasse/blokka/blaa/blaablokka.htm K.I.S.S

9:42:46 AM: #nkul Hontvedt: Viser iphone reklame, iphone kan vere eit nyttig læringsverktøy. Treningstracker-app (logging, bilder) Tips GPSLite MotionX

9:44:27 AM: #nkul Hontvedt: Kanskje elevane kan hjelpa til med å utvikla http://www.openstreetmap.org/ for sitt nærmiljø?

9:46:48 AM: #nkul Hontvedt: Viser video om wiki i skulen. Trur prosjektet heiter TWEAK (Norsk)

9:47:57 AM: #nkul Hontvedt: Dataspel kan vere utviklande: samarbeid, utforsking. Det er ikkje nødvendigvis nokon overføringsverdi til RL

9:49:25 AM: #nkul Hontvedt: Spill: Urban Science. Du er byplanleggar for eit am. selskap. http://epistemicgames.org/eg/?cat=14

9:50:07 AM: #nkul Hontvedt: Tipser om http://klimamysteriet.dk Kjem i utvida versjon i sept.

9:50:36 AM: #nkul Hontvedt: Rollespel strukturert gjennom PC, krev akt. utanom PC og

9:52:49 AM: #nkul KongsbergVGS: Elevrefleksjon. Lærarar synes det er vanskeleg å bruka IKT, mykje som kan gå galt. Men ein del ser muligheter

9:53:44 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev – læraren er viktigast. Forskjell frå time til time. Nokon er klare på KVA ein skal bruka IKT til.

9:55:08 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Eldre lærarar meiner ein ikkje treng IKT i matematikk og fysikk.

9:55:46 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Det er lett å drifta bort til andre ting. Animasjonar i realfag er eit stort hjelpemiddel.

9:56:23 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Lærer betre ved å sjå ting. Animasjonar gjorde at han lærte raskare. Grafiske hjelpemidler er viktig.

9:57:27 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: det er viktig at elevane kan bruka forskjellige måtar å læra seg ting på. Film, animasjon, tekst…

9:58:21 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Elevane skal føla litt mestring. I samansett tekst kan elevane velja det dei mestrer. Roller: tekst, grafisk…

9:59:51 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Mange lærarar er kanskje redde for å bruka IKT fordi dei mister kontroll. Og manglande lærarkompetanse på IKT

10:00:40 AM: #nkul KongsbergVGS: Jan Arve legg ut lenker til mange program på bloggen, elevane testar.

10:01:41 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: me veit ikkje alltid kva me driv med. Skjønner ikkje konsekvensane av omf. msn/facebookbruk i timane… #nettfaget

10:02:44 AM: #nkul KongsbergVGS: Poenget er at lærarar og elevar må skapa ein dialog om PC-bruk i skulen. Kvifor er ikkje elevane her på NKUL?

10:03:17 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Konferansen manglar halve staben i skulen (elevane…) Applaus i salen.

10:04:15 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Skikkelig kult å få tilbakemelding frå andre enn læraren og. Ikkje sikkert at tilbakemld frå læraren treff..

10:05:08 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Respons på det ein gjer er motiverande og viktig.

10:06:56 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: PC bruk i skulen: Svart skjerm er genialt. Heller skru av PC enn kontrollsystem. #nettfaget

10:07:50 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Kontrollprogramvare: krever enorm kompetanse fra lærar. Ein kan jo dela filer på FB.

10:10:20 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Elevblogg publisering opent eller lukka er opp til eleven. Kva er lekeblogging og seriøs blogging?

10:11:42 AM: #nkul KongsbergVGS: Dialogen mellom læraren og eleven er viktig. Kven skal ein dela med? Kva skal ein dela?

10:12:45 AM: #nkul KongsbergVGS: JAO: Startar med lukka blogg. Går gjennom konsekvensar med open blogg. Etter kvart opning for dei som vil. Ny verd: komm

10:14:52 AM: #nkul KongsbergVGS: Dei som har store behov for å prata i timen har blitt stille. Bruker MSN/FB. Er det eit framsteg?

10:16:54 AM: #nkul Spm.runde: Deltek fleire med IKT? Elev: Dei som ikkje har komp. tjener mindre på IKT-bruk. Skillet blir større.

10:20:15 AM: #nkul Spm.runde: Elevar må vere med å undervisa andre elevar i #nettfaget. Elevane har autensitet, det er ikkje så lurt å bruka to år mMSN

10:20:59 AM: #nkul Elev: Håper me ikkje må venta på ein ny generasjon lærarar før ikt blir tatt i bruk i skulen!

10:21:45 AM: #nkul #delogbruk: http://prezi.com/66112/view/#43

10:33:20 AM: #nkul Halve salen var sjølvsagt medlemmer…

#nkul IKT i matematikk: Geogebra

1:10:49 PM: #nkul Geogebra er fri og open programvare. Kan brukast gratis heime og på skulen.

1:11:04 PM: #Nkul Har eigen wiki for deling av opplegg: http://bit.ly/sByns

1:13:33 PM: #nkul kan brukast som teikneverktøy, gjerne komb. med rutenett. Konstruksjonsverktøy. Tips: du kan skjula hjelpelinjer. Dynamisk: Eksperim.

1:15:12 PM: #nkul Geogebra kan visa visualisering av deling av brøk. Tips: perspektivtegning, ferdig opplegg: http://is.gd/zMw7

1:17:53 PM: #nkul Tips: du kan ordna verktøyknappane slik du vil. Skjula enkelte verktøy. Dynamikk er viktig for utforsking og å visa samanhengar

1:24:02 PM: #nkul glider er ein smart funksjon ved grafar. Skriv inn funksjon og manipuler med glider for å forandra graf. Utforskring. Rekneark

1:26:30 PM: #nkul Tips til opplegg: «Potetforbruket i Norge». Tal sans. henta frå SSB. Plotting -> regresjon (reglin)-> likning m.m.

1:28:30 PM: #nkul Tips: Pythagoras av Bjørn Smedstad. Dynamisk arbeidsark. http://is.gd/zMIK og http://is.gd/zMIW

1:33:32 PM: #nkul Norsk Geogebra institutt held til her: http://www.geogebra.no/

#nkul – Vurdering av samansette tekstar, Ove Eide og Carsten Ohlmann

10:33:47 AM: #nkul Tekstbegrepet har forandra innhald. Korleis skal ein vurdera om ein tekst er god eller ikkje?

10:39:13 AM: #nkul Bok: Generasjon.com – mediakultur blandt barn og unge. Forf: Elise Seip Tønnesen

10:40:59 AM: #nkul Bok: Skjermtekstar av Ture Schwebs (red.) 1994 (hib.no)

10:42:11 AM: #nkul: Bok: tekst.no, Schwebs og Otnes 2001

10:47:24 AM: #nkul Å kunne bruke digitale verktøy – Er ein paraply.

10:48:17 AM: #nkul Literacy – grunnleggande did. modell.: søke, kritisk vurdere, kreativt (re)kontekstualisere og formidle

10:51:35 AM: #nkul Vurdering av samansette tekstar (Berre eit problemord i den setn. AV)

10:52:44 AM: #nkul Svært få norsklærarar har omfattande kompetanse for produksjon og vurdering av samansette tekstar

11:01:11 AM: #nkul Krava til samansette tekstar kan bli for avanserte. Skal krava vere dei same i RLE som i media og kommunikasjon?

11:03:09 AM: #nkul Norsklærarar har ein tendens til å oversjå tekniske feil i ein produksjon. Gir karakter etter fagleg innhald. Er det rett?

11:05:12 AM: #nkul Me må vurdera desse tekstane ut frå samanhengen dei er produsert i og ikkje minst med måla.

11:06:15 AM: #nkul Samansett tekst eignar seg for tilpassa vurdering. Bøker har god analyse av alle andre sjangrar enn samansette tekstar…

11:08:24 AM: #nkul: krit: utnytte pot. i semiotisk ress. samspelet mellom elem. kkomposisjon. estetisk kval. «det vi ikkje klarar setje ord på», kreativ.

11:09:28 AM: #nkul Refererer til Hjørdis Hjukse si masteroppgåve: http://is.gd/zKMD

11:11:21 AM: #nkul Kva er det som skapar god kvalitet, kva er talent? Vanskeleg å sei kva det er, men ein veit kva det er når ein ser det.

11:12:10 AM: #nkul Skule er øving! Me legg grunnlag for noko…

11:13:54 AM: #nkul krit: innhald, kjeldebruk/etikk, teknisk kvalitet, engasjement, grundighet. (11 kriterier etter Hjukse)

11:17:04 AM: #nkul Tolkingsfellesskap er viktig (kompetansemål + vurderingskriterier?)

11:20:42 AM: #nkul utg.pkt for vurd. 1. uttrykket: lyd, bilde, levande bilde, skrift. 2. innhaldet: fagleg, kjeldebruk, disposisjon. 3. Samspel/heilsk.  4. Kontekst.

11:21:52 AM: #nkul Kva skal ein leggje vekt på denne gangen innan: uttrykk, innhald, heilskap og kontekst? Viktig for vurdering

11:23:52 AM: #nkul Ein kan leggje vekt på prosessen. Ved utg. av 10. /vgs må ein nok vurdera meir produkt.

11:26:41 AM: #nkul Refleksjonen er viktig. Nokre legg vekt på refleksjonen etterpå. Refleksjon kan vere ein viktig del i pros. og vurdering av prod./pros

11:28:18 AM: #nkul Frå salen: Mappevurdering kan hjelpa med å samla opp ting/refleksjonar frå prosessen

11:39:26 AM: #nkul Det blir vist fleire gode samansette tekstar. Tipsar om ein av mine tidlegare elevar sin: http://is.gd/zLaF (5. trinn)

11:47:40 AM: #nkul Batman – ein samansett tekst i 4 bitar. http://www.youtube.com/ozansaklig (Elevprodukt)

12:00:55 PM: #nkul Tipser om Tilt – magasin frå http://www.lmu.no/

#nkul: New Millenium Learners. Evidence from empirical research Dr. Francesc Pedro, OECD.

9:05:24 AM: #nkul RT @NielsD: Dagens keynote er igang nå her: http://z.pe/3VK – husk – vises best med IE eller med FF på MAC

9:23:10 AM: #nkul Technology is shaping learners lives

9:27:10 AM: #nkul mykje bruk av ikt, men lite på skulen. Mange elevar i EU som ikkje bruker IKT i skulen

9:31:19 AM: #nkul Det blir fleire og fleire som har god kunnskap, forskjellig bruk avh. av kjønn. Jenter viser meir moden bruk av teknologi.

9:32:59 AM: #nkul Gutar bør læra noko av jentene innan IKT-bruk og….

9:35:38 AM: #nkul IKT gjer at det vert større forskjellar (sosioøkonomi)

9:43:27 AM: #nkul Lite dokumentasjon på om IKT har noko seie for læringseffekten. (Tips: Learning by, with or through computers, G. Salomon m.fl)

9:44:15 AM: #nkul Dei ressurssterke lærer mest (men det er vel eigentleg uavhengig av IKT?)

9:49:09 AM: #nkul Kan skulen konkurrera med MMOG? Som å samanlikna ein Hollywoodproduksjon med «ferievideoen»

9:50:20 AM: #nkul Viktig å bli kjent med kulturen til NML, det kan gi spanande mulighetar. Virtuelle verdenar blir oftare brukt i skulen.

9:51:06 AM: #nkul web 2.0 gir elevane /NML ei stemme

9:53:01 AM: #nkul Sikkerhet: Viser ein fantastisk video frå klicksafe.de. Kva skjer når me slepp «internett» inn i heimen.

9:54:40 AM: #nkul: Her er videoen frå klicksafe: http://bit.ly/JX4iT

9:55:39 AM: #nkul Elevane likar kanskje ikkje best å læra med IKT, grupper og praktisk arbeid går framfor

9:56:39 AM: #nkul NML føretrekk fjes til fjes-undervising.

9:58:22 AM: #nkul IKT verkar auka convenience, produktivitet, ekte engasjement (eller underhaldning)

9:59:32 AM: #nkul elevane veit dei lærer betre med samarbeid, tek med hensyn til det?

9:59:48 AM: RT @einberg: #nkul Hvis elevene er motiverte og er klar over hva de skal lære seg, bør og kan de selv få velge læremidler og læringsmåte…

NKUL – Ressursar og oppsummering dag 1.

Først nokre praktiske:

Videostream og opptak frå NKUL (ikkje alle sesjonar)

Niels Damgaard, Biblioteksentralen, Oslo har laga samleside for NKUL her

Straum frå twitter kan du sjå her.

Det er mange som bloggar under konferansen, dei er velkomne til å leggje inn trackbak/ping/kommentar hit.

Kort bloggliste:
Bjørn Helge
http://matematikklererensverden.blogspot.com/
http://iktivgs.blogspot.com/
Elles:

Har testa liveblogging via twitter i dag. Det verka rimeleg greit, ting eg skreiv med #nkul vart samla opp på bloggen, måtte berre hugsa på //NLB// og //ELB// for å starta og slutta ein post. Håper dei som synest det vert for mykje filtrerer bort alt med #nkul frå meg.

Liveblogginga om NDLA vart forresten skrive på ein telefon, staumkontaktar utan straum er lureri…

Har elles hatt gleda av å treffa mange kjente folk frå twitter, del og bruk, IKT i læring og andre.

#nkul NDLA

2:41:47 PM: #nkul ndla vil støtta og legga til rette for dei som vil delta. Ansvaret skal over til fylkeskomm. Første haust der vg1 får gratis læremidl

2:45:33 PM: #nkul ndla veit ikkje heilt korleis det endar.

2:48:22 PM: #nkul Ikt i skulen handlar om bruk, ikkje teknikk. Sterk skuleleiing viktig for endring. Delingskultur viktig. For dei som vil…

2:50:14 PM: #nkul er høg kvalitet på læring ei tjukk bok utan bilete?

2:53:37 PM: #nkul læremiddel er ein del av ein læringsressurs. Digitale læringsressursar: tilgangen til desse veks. Lettare å finna og bruka no?

2:55:05 PM: #nkul forskjell på lag 1 og 2. Lag 2/deling skal vere dynamisk og i utvikling

3:00:38 PM: #nkul ndla vil leggje til rette for fleire vegar til målet. Lyd, lettlest, trad. Kjøper inn fra t.d. Nrk, bbc, forlag.

3:02:53 PM: #nkul beta er ikkje fulldekka fag, men har gode ressursar.

3:04:27 PM: #nkul fleire fag kjem. Inkludert temaet digital kompetanse.

3:28:10 PM: #nkul ndla har støtte for import og bruk i LMS.

3:34:24 PM: #nkul ndla framhever #delogbruk og anbefaler alle å melda seg inn…

3:36:03 PM: #ndla kan me laga dit delingssamfunn i skulen i Norge når det er så få som vil bidra? Tja, wikipedia?

3:38:09 PM: #nkul ndlafolk bidrar lettare på delogbruk enn på ndla…

3:43:53 PM: #nkul ndla. Mindreårige elevar vs. Personvern, opphavsrett, innsyn m.m. Skapar problem for ndla.

#nkul: Læringsressurser i teknologi og design for grunnskolen. (NRK)

11:38:43 AM: #nkul: http://nrk.no/teknologi_og_design/

11:40:38 AM: «#nkul: Læringsressurser i teknologi og design for grunnskolen. (NRK)» les meir: http://guttorm.hveem.no/blogg/2009/05/

11:48:19 AM: #nkul NRK: arkivet til NRK (lyd/bilde) kan eigna seg som læringsressurs. http://nrk.no/skole er på lufta, treng brukarnamn/passord

11:49:53 AM: #nkul NRK: Læremiddelet blir lansert for alle til hausten, men det er klart til bruk no

11:50:39 AM: #nkul NRK: Læremiddelet er det første som er utvikla internt i nrk

11:52:28 AM: #nkul NRK: praktisk, oppgaver lite tekst. Naturfag, matematikk, kuns og handverk, samfunnsfag. 52 kompetansemål. Lite tekst, praktisk retta

11:53:48 AM: #nkul NRK: Kompetansemål med tilhøyrande læringsressursar finn ein i lærarrettleiinga (PDF). Eiga oppgavesamling med praktisk oppgaver.

11:56:18 AM: #nkul NRK: Verktøyskapet viser bilete og forklaring på kva utstyr som kan brukast.

11:58:09 AM: RT @royeide: For å komme til #delogbruk kan du bruke adresse http://delogbruk.no

12:06:30 PM: #nkul NRK: viser prosessen med å utvikla eit nytt akebrett, frå Newton.

Liveblogging frå #NKUL

9:44:03 AM: «Liveblogging frå #NKUL» les meir: http://guttorm.hveem.no/blogg/2009/05/

9:47:19 AM: #nkul: første økt: Rektor Torbjørn Digernes, NTNU, Digital kompetanse i de grunnleggende ferdigheteneKunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

10:06:14 AM: #nkul: Åpning: Digernes. bruk av IKT i læring. Oppfatninga har gått frå IKT som erstatting av lærar til IKT som verktøy for læring

10:07:22 AM: #nkul: Digernes: Me har eit betydlig handicap dersom me ikkje meistrar IKT

10:10:53 AM: #nkul: Digernes: NTNU har 25 000 brukarar på its-learning. Distribusjon av læringsmiddel.

10:11:11 AM: #nkul: Digernes: Aukande bruk av streaming, i eksamensperioden: ca 800 videovisningar kvar dag.

10:13:27 AM: RT @oysteinj: NKUL streames via http://bit.ly/CKDQR

10:18:51 AM: #nkul RT @oysteinj: Statsråden viser videoklipp fra 1967, shopping from home, se http://bit.ly/vOGfD

10:21:15 AM: #nkul Solhjell: IKT kjem ikkje til å handla om teknikk, men mellommenneskelege forhold og sosiale relasjonar

10:23:00 AM: #nkul Solhjell: IKT i skulen: utvide perspektivet, ikkje berre verktøy, men og digital danning

10:24:33 AM: #nkul Solhjell: dig.verktøy kan få skulen til å vera meir virkelighetsnær

10:25:24 AM: #nkul: Solhjell: Musikk: LP-> Singel, CD -> unge forholder seg til tilgjengelighet. (youtube, spotify, wimp..)

10:26:15 AM: #nkul Solhjell: frå ein til mange, til mange til mange. Potensiale for auka deltaking og deling. Produsere innhald, forbetra innhald.

10:27:02 AM: #nkul Solhjell: handsopprekking: #delogbruk over halvparten i salen kjenner til og er medlemmer…

10:28:18 AM: #nkul Solhjell: Me skal ikkje berre læra verktøy, men samfunnsnyttig bruk. Breiare forståing og bruksevne.

10:32:22 AM: #nkul Solhjell: Det er godt med utstyr i bhg, men bruken er sporadisk. Kompetanse og utvikling må løftast

10:34:03 AM: #nkul Solhjell: Lærarane er avgjerande, og på IKT i skulen…

10:36:56 AM: #nkul Solhjell: Me har eit enormt potensiale til å bli mykje bedre på deling i skulen. (#delogbruk kan vere eit verktøy)

10:38:35 AM: #nkul Solhjell: Natteravn-reklame: Vi var der da det ikke skjedde. (NB ikkje regjeringa sitt slagord). Dette gjeld og skulen, tidleg innsats

10:39:45 AM: #nkul Solhjell: Bruk IKT til å henta inn verda utanfor i skulen. Unge kjem til å ha enorm kompetanse på IKT, men er bruken god nok?

10:40:31 AM: #nkul Solhjell: Becta: ungdom bruker nettet til underhaldning, lite eiga skaping. Det er ikkje automatikk i at ein brukar kompetansen

10:41:24 AM: #nkul Solhjell: Noreg er eit av få land med IKT i læreplan. Lærar-komp må opp. IKT vert integrert i ny lærarutdanning

10:41:33 AM: RT @oysteinj: #nkul Solhjell referer til Becta-rapport om web 2 i skolen, http://bit.ly/Lzcv3

10:42:20 AM: #nkul Solhjell: Ser på muligheten for å utvikla ein nasjonal prøve i digitale ferdigheter

10:46:33 AM: #nkul Solhjell: Viser NRK Skole_ http://www.nrk.no/kanal/undervisning/skole/733314.html

10:48:45 AM: RT @geirdahlberg: også jeg blogger fra #Nkul; http://hovsweblog.blogspot.com/

10:51:34 AM: #nkul Solhjell: refererer til: http://is.gd/zqBp . Framhevar at han sjølv kunne gjera noko med det. Deltaking og deling spelar ei rolle

10:52:02 AM: #nkul Solhjell: oppsummering: tidleg innsats, lærarkompetanse må opp.