E24 – Powerpoint burde avskaffes

E24 – Powerpoint burde avskaffes : «Har du noen gang merket at oppmerksomheten svinner hen, hjernen kobler ut og blikket blir glassaktig når sjefen drar frem en ny Powerpoint-presentasjon?»

Bytt gjerne ut «sjefen» med «noen» og kanskje nokre kjenner seg igjen her. Cognitive load theory (utvikla av Sweller) som det vert referert til i artikkelen på E24 hevdar at ein maksimalt kan arbeida med sju bitar (chunks) informasjon om gongen og at læring først skjer når desse vert kobla til skjema ein allereie har i langtidsminne. Klarar ein ikkje å kobla ny informasjonen til informasjon eller kunnskap ein allereie har lærer ein heller ikkje noko. Les meir om Cognitive load theory her

Dersom du tenkjer deg godt om hugsar du gjerne ein person som haldt ei god førelesing eller liknande og brukte powerpoint. 
Eg gjettar vilt på at den personen hadde berre stikkord og figurar/bilete/media i presentasjonen og at personen var ein god forteljar.  Gjetta eg nesten rett? Og tenkte du med gru på alle dei dårlege presentasjonane med vannvittig mykje tekst du berre må skriva ned samtidig som førelesaren skal sei noko og? Mange går i fella og lagar ein stor flott presentasjon med masse tekst og ender opp med å skriva heile manuset sitt på presentasjonen. Då er det vel ikkje vits å ha nokon til å halda presentasjonen, folk flest kan lesa på eigenhand.
Ein kan jo bruka notat/manus-funksjonen i powerpoint. Då kan ein visa tilhøyrarane presentasjonen, 
medan ein sjølv kan sjå manus og innhaldsoversikt, tidsbruk og anna. Praktisk og god funksjon eg har skrive om her.

Frå HSH Sjølv hugsar eg Erling Roland si førelesing best. Han stod 5-6 timar på podiet og fortalte, utan powerpoint og utan manus. Det imponerte meg!

Sjølv opplever eg at folk forventar at eg som «nerd» eller datamann skal fyra opp powerpoint kvar gong eg skal forklara, visa eller presentera noko. Og så vert dei overraska når eg ikkje gjer det. Rett som det er bruker eg gjerne presentasjonsvisinga i Mindmanager som støtte for å visa relasjonar og samanhengar mellom stikkorda og tema eg fortel om. Eit døme som vart brukt på eit kurs i Fronter finst her (krev installasjon av mindmanager viewer/active-x). Eller du kan sjå meg testa camtasia studio for første gong med PIP/HeadUP her (Hugs det var første gongen eg laga ein slik presentasjon!).

Kva skal du gjera neste gong du skal ha ein presentasjon? Legg gjerne igjen tips til resten av oss i kommentarfeltet.

Enkel presentasjon

Eg skreiv tidlegare om OperaShow, og generering av presentasjonar for nettlesarar utan bruk av t.d. Powerpoint (som kanskje er eit av dei farlegaste verktya ein kan gi ein lærar…).
Bakdelen eller fordelen med OperaShow var at det berre verka i Opera, no har eg funne eit oppsett som gjer det mogleg å laga presentasjonar både for Opera og Internet Explorer, basert på XHTML, CSS, og JavaScript. Sidan denne typen presentasjon er litt enklare å tilpassa skulle eg tru at dette kunne verka rundt/i/med bloggen, må testast..

Du kan lasta ned ferdig pakke, der du berre treng å pakka ut og endre teksten i presentasjonen. Når du har endra tekst og lagra er både presentasjonen og utskriftsversjonen klar, trykk «t» for å veksla mellom dei to.

Les meir om «S5: A Simple Standards-Based Slide Show System«

Fleire malar er klare til bruk.

Sjekk demo her:
Presentasjon: «Lage presentasjon for Internett utan PowerPoint»

Referansar : http://www.meyerweb.com/eric/tools/s5/structure-ref.html

Enkle presentasjonstips

Doing Things in 3s

I’ve been re-doing some very big MindMaps I’ve created in MindManager, and it’s doing my head in.

I just can’t seem to look at the MindMap and take in all the information, even though it’s my own map.

So here’s an idea I’ve had. Re-arrange the whole map so there are never more than 3 sub-topics, and then split them into no more than 3 sub-topics and keep drilling down in 3s. It seems to be working well so far. I’ve started with more than 3 Main Topics at the start, but I’ve kept the 3s after that.

It’s something I picked up from a Presentation Skills workshop years ago.

Work in 3s.

Beginning Middle End

Aim to tell the audience 3 things, and have them go away remembering 3 things, and break down the 3 things each into 3 things when you’re explaining the 3 things!»

Kjelde